U rujnu obilježena 144. godišnjica upravljanja vodama u Hrvatskoj

Briga o vodi kao jednom od najvažnijih prirodnih resursa, bitna je za gospodarski razvoj, ali i kvalitetu života. Početak institucionalnog upravljanja vodama seže u 1876. godinu, kad je, 07. rujna, biskup Josip Juras Strossmayer osnovao Društvo za regulaciju rijeke Vuke. Tijekom godina nastale su Hrvatske vode, a već 1891. godine Hrvatski sabor donosi prvi Zakon o vodnom pravu koji uređuje područje gospodarenja vodama. Prvi suvremeni Zakon o vodama donesen je 1965. godine.

Više informacija o povijesti gospodarenja vodama u Hrvatskoj kao i o Hrvatskim vodama možete pronaći na stranicama Hrvatskih voda: https://www.voda.hr/hr/povijest