Tjedno izvješće radova na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi

U razdoblju od 07.02. do 11.02. 2022. na budućem Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi izvode se radovi na nekoliko pozicija. Na garaži za specijalizirana teretna vozila u tijeku je postavljanje temeljne kanalizacije i hidroizolacije temelja, zbijanje temeljnog tla te priprema za nultu ploču. Izvode se iskopi na budući mehanički predtretman i buduće biološke bazene, te priprema teren za izvođenje radova na budućoj u pravnoj zgradi. Također, izvedeni su armirački radovi na gornjoj ploči kontrolne stanice.

Tijekom ovoga tjedna na gradilištu je bilo angažirano 21 građevinski radnik (armirači, tesari), 5 izolatera, 3 strojara, 1 radnik na valjku, 2 radnika na bageru, 1 radnik na kombinirki i 4 radnika na kamionima. Stigla je i kranska dizalica za manipulaciju tereta.