Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u veljači 2018.

U veljači 2018., unatoč nepovoljnim vremenskim prilikama, radovi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj nastavljeni su u skladu s planiranom dinamikom na sljedećim gradilištima:

Spojni kolektor Rovinjsko Selo – Gripole

Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvode se na dvije lokacije, u veljači 2018. su izvedeni radovi u ukupnoj duljini od 329 m. Na kolektorima su izvedena i monolitna AB reviziona okna. Izvedeno je uzimanje uzoraka za ispitivanje tjemene krutosti cijevi ( četvrto od 1500 m – 2000 m ). Za cijelo vrijeme izvođenja radova uspostavljeno je privremeno vođenje prometa prema odobrenim prometnim elaboratima i suglasnosti Hrvatskih Cesta uz postavljanje odgovajuće prometne signalizacije. Sva prometna signalizacija izmješta se prema projektu ovisno o napretku radova po dionicama.

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Nastavljeni su radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova u sljedećim ulicama:  Vičani ( kolektori K-7, K-7.6.3, K-7.1 i K-7.3.1), Duranka (kolektori K-7.5 i K-7.4.) , Maričuvica (kolektor K-7.6.), Velebić ( kolektori K-1.6.2., K-1.6.7. i K-1.6.5.) te u dijelu ulice Župani( K-9.2, K-9.1).

Ukupna duljina do sada položenih cijevi je 2274 m.

Sanacija kopnenog kolektora

Izvršena je sanacija cjelokupne dionice cjevovoda  u ukupnoj duljini od 2.599 m te sanacija  ukupno 38 komanda okana.

Sanacija obalnog kolektora

Sanirana je dionica cjevovoda u duljini od  180 m u ulicama Pietro Ive i Trg Giovannija Pignatona

Sanirano je ukupno 5 revizionih  okana.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Izvedeno je iskolčenje trase te  iskop rova na dijelu trase u ulicama Valsavie, uspon Sv. Romualda , Šetalište Karla Luegera i oko Bolnice za ortopediju i rehabilitaciju “Prim. dr.Martin Horvat”.

Ukupna duljina iskopanog rova za polaganje cijevi je 987 m.