Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u travnju 2018.

U mjesecu travnju, radovi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj intenzivno su se odvijali na ukupno 18 lokacija gradilišta Projekta. Približava se početak glavne turističke sezone i svima je u interesu, s jedne strane, da radovi na području provedbe Projekta što manje utječu na kvalitetu boravka gostiju, dok je, s druge strane, izuzetno važno da ne dođe do kašnjenja u ispunjenju ugovornih obveza jer isto povlači za sobom posljedicu penalizacije i vraćanja dobivenih bespovratnih sredstava Europske unije. Iako je Projekt proglašen od strane Vlade Republike Hrvatske Strateškim projektom Republike Hrvatske, a strateški projekti ne podliježu zabrani građevinskih radova za vrijeme turističke sezone, postignut je dogovor s gradonačelnikom Grada Rovinja da se pokuša poštovati Gradska odluka o zabrani radova tijekom turističke sezone u srpnju i kolovozu i da se što je moguće više radova završi do 15.lipnja.

Zaključno s 30. travnja na gradilištima Projekta izvedeno je sljedeće:

Spojni kolektor Rovinjsko Selo – Gripole

Izvedeno je 86% planiranih radova i od 3.428 metara glavnog kolektora sanitarne kanalizacije izgrađeno je 2.950 metara. Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvode se na dvije lokacije. Paralelno se izvodi uređenje terena nakon zatrpavanja i odvoz viška materijala. Na kolektorima su izvedena i monolitna AB reviziona okna. Izvedeno je snimanje CCTV na dionici od 789 m nakon dovršetka radova.

Rovinjsko Selo

Na gradilištu sanitarnog kolektora Rovinjsko Selo, radovi se izvode na 7 lokacija i od planiranih 12.800 m glavnog kolektora, izvedeno je 3.140 m.

Gripole

Izvedeno 381 m od 1.160 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije, a radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvode se na četiri lokacije. Na kolektorima su izvedena i monolitna AB reviziona okna i KP.

Sanacija kopnenog kolektora

Izvedeni su svi radovi. Sanirano je ukupno 2.599 metara kolektora i ukupno 49 okna.

Sanacija obalnog kolektora

Izvedeni su gotovo svi radovi: od ukupno planiranih 959,91 metara kolektora sanirano je 850 metara, a od ukupno 25 okna, sanirano je njih 21. Radovi sanacije su izvedeni tehnologijom bez kopanja. Radovi na sanaciji spojeva izvodili su se PARCKER metodom. Ukupno je sanirano 36 spojeva, te preostalo još 20 komada.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Izvedeno je 2.101 m od ukupno 5.630 m glavnog kolektora vakuumske kanalizacije. Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvode se na tri lokacije.