Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu travnju 2019. godine

U mjesecu travnju 2019. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Boriku i Bolničkom naselju te na crpnoj stanici Škver. Radove su se izvodili povećanim intenzitetom kako bi do 15. lipnja bili dovršeni, 3 mjeseca prije ugovorenog roka, a u cilju nesmetanog odvijanja glavne turističke sezone.  Na gradilištima je, stoga, u  izvještavanom periodu bilo angažirano 137 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a  od opreme  28 strojeva, 21 kamion i ostala vozila gradilišta,  5 valjaka i jedan finišer.

Zaključno s 30. travnja stanje na navedenim gradilištima Projekta:

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

I dalje je najaktivnije gradilište Projekta na kojem je, za svibanj i lipanj, odnosno do ukupnog dovršenja radova, ostalo za izgraditi još 1.585 m sanitarnog kolektora. Zaključno s 30. travnja izvedeno je 11.134 m od 12.719 m glavnog kolektora. Na komponenti “A" izvedeno je 4.290  od 4.981 m, komponenti “B"  3.812 m od 4.622 m, a na komponenti „C“ je još ranije bilo dovršeno svih planiranih 2.330 m. Na tlačnom cjevovodu izvedeno je 702  m od 786 m.

Radovi na iskopu rovova, polaganju cijevi i zatrpavanju rovova izvodili su se  na kolektorima K-1, K-1.2, K-2.7.2, K-2, K-4, K-6, K-6.1,K-6.3, K-7.6, TL-1, TL-5 (ulice : Rovinjska ulica, Logo, Sv. Antona, Krpulini, Radovani, Vičani i Župani). Na kolektorima se paralelno izvode monolitna AB reviziona okna,  kućni priključci te pripremni radovi za asfaltiranje. Izvođeni su radovi na i crpnim stanicama Rovinjsko Selo u sklopu sanitarnog kolektora: ugradnja opreme i elektro radovi na CS1 i CS2 te radovi na mjeraču protoka na CS4 i CS5.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Ostalo je još do završetka radova 52 m. Od ukupno planiranih 6.110 m glavnog kolektora Vakuumske kanalizacije izvedeno je 6.058m. Radovi su se izvode na kolektorima : V 3.1.1.1, V 1.8, V 1.8.1, V 2 (između ulica Miroslava Krleže i Monpeloso, te u ulicama  Lodovico Brunetti, Val de Lesso i Pier Paola Vergeria). Paralelno sa radovima na kolektorima izvode se pripremni radovi za asfalterske radove.

Izvode se zasebno armirano betonski radovi na Vakuumskoj stanici i u okolišu.

Rekonstrukcija CS Škver

Izvođeni su  monterski radovi i elektro radovi na crpnoj stranici, radovi na havarijskom ispustu te je  nakon dovršenih svih radova CS Škver puštena u probni rad.

Slika 1) Kolektor Rovinjsko Selo - K-2 i priprema za TL 2

Slika 2) Kolektor Rovinjsko Selo - K-2.7 - prelaganje HEP instalacija

Slika 3) Kolektor Rovinjsko Selo - K-8 - spoj kućnog priključka

Slika 4) Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik - V 3.1

Slika 5) Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik - Vakuumska stanica

Slika 6) Rekonstrukcija CS Škver - ugradnja opreme