Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u mjesecu studenom 2017. godine

Radovi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj nastavljeni su u mjesecu studenom  planiranom dinamikom, a izvodili su se na tri gradilišta: Gradilištu izgradnje spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole,  Gradilištu sanitarnog kolektora Rovinjsko Selo i Gradilištu sanacije kopnenog kolektora.

Na Gradilištu izgradnje spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole nastavljeni su radovi  na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova na dvije lokacije. Zaključno sa mjesecom studenim ukupno je ugrađeno 946m gravitacijskih kanalizacijskih cijevi. Izvedeno je uzimanje uzoraka i ispitivanje tjemene krutosti cijevi za prvih 500 do 1000 m. Na kolektorima su izvedena monolitna AB reviziona okna.

Na Gradilištu sanitarnog kolektora Rovinjsko selo radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvodili su se na četiri lokacije. Zaključno sa mjesecom studenim ukupno je ugrađeno 453 m gravitacijskih kanalizacijskih cijevi. Na kolektorima se izvode i monolitna AB reviziona okna. Dostavljen je izvedbeni projekt komponente C Projekta, a u izradi je izvedbeni projekt komponente A Projekta.

Na Gradilištu kopnenog kolektora predani su izvedbeni projekti kopnenog kolektora i izvršena je sanacija cjevovoda kopnenog kolektora u ukupnoj dužini od 989,20 m.