Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu listopadu 2019. godine

U mjesecu listopadu 2019. godine nastavljeno je izvođenje dodatno ugovorenih radova na gradilištu  Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo kao i radovi na ispitivanju i puštanju u pogon vakuumske kanalizacije u Boriku i Bolničkom naselju.  Radovi su se izvodili nešto pojačanim intenzitetom, u odnosu na  mjesec rujan. U  izvještavanom periodu bilo je angažirano ukupno 66 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a radilo je i 14 strojeva, 6 kamiona i vozila gradilišta i jedan valjak.

Zaključno s 31. listopada stanje na  gradilištima Projekta:

  • Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo:

Izvedeno je ukupno 13.242 m od 13.695 m glavnog kolektora i tlačnih cjevovoda (uključujući dodatne ogranke koji se izvode). Završeni su radovi na tlačnom cjevovodu u sklopu kolektora „A“ i „B“ i    izvedeno je svih planiranih 870 m.  Na komponenti “A" izvedeno je 5.379 m od 5.401 m, na komponenti “B" izvedeno je 4.348 m od 4.680 m, a na komponenti “C"   izvedeno je 2.645 m od 2.744 m. Izvodili su se radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju u slojevima, radovi na izradi AB okana te radovi na izradi kućnih priključaka.

  • Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik :

Izvedeni su svi građevinski i monterski radovi na vakuumskoj stanici. U tijeku je ispitivanje i puštanje u pogon vakuumske stanice.

Slika 1) Kolektor Rovinjsko Selo – ulica Logo - K-1.2.2.A - priprema za ugradnju cijevi

Slika 2) Kolektor Rovinjsko Selo – ulica Rudelići - K-2 - iskop rova

Slika 3) Kolektor Rovinjsko Selo - iskop i priprema za posteljicu na K - 2.3- ulica Pudarica

Slika 4) Kolektor Rovinjsko Selo - CS-6 - izrada okna mjerača protoka i iskop za TL 6

Slika 5) Vakuumska kanalizacija - Vakuumska stanica - ispitivanje sustava u tijeku