Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu lipnju 2019. godine

U mjesecu lipnju 2019. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Boriku i Bolničkom naselju. Radove su se izvodili povećanim intenzitetom i na gradilištima je, u  izvještavanom periodu,  bilo angažirano ukupno 150 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače.  Od opreme radilo je 18 strojeva, 27 kamiona i ostala vozila gradilišta,  13 valjaka, jedan grejder i dva finišera.

Zaključno s 30. lipnja stanje na navedenim preostalim otvorenim gradilištima Projekta:

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Izvedeno: 11.800 m od 13.695 m glavnog kolektora i tlačnih cjevovoda uključujući dodatne ogranke koji će se izvoditi. Od ukupnog izvedenih 11.800 m, 750 m uključuje tlačne cjevovode u sklopu komponenata „A“ i „B“ ,te je preostalo za izvesti još 130 m tlačnih vodova. Na komponenti “A" izvedeno je 4.615 m od 5.401 m, na komponenti “B" izvedeno je 3.977 m od 4.680 m, a na komponenti “C" izvedeno je 2.458 m od 2.744 m. Svi radovi na glavnim kolektorima privedeni su kraju, rovovi su zatrpani kao priprema za završne radove asfaltiranja te ugradnje asfalta. Izvode se radovi na ugradnji tampona (frakcija 0-64 mmm), radovi na zamjeni rubnjaka i radovi na ugradnji asfalta. Završeni su radovi na pripremi elektroinstalacija do crpnih stanica CS1, CS2, CS4 i CS5.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Završeni su svi radovi na izgradnji: izvedeno je 6.114 m od 6.114 m glavnog kolektora Vakuumske kanalizacije. Dovršeni su i svi radovi na ugradnji asfalta i uređenju okoliša na trasi Vakumske kanalizacije, a na samom objektu Vakumske stanice završeni su fasaderski radovi te radovi na krovištu. Završeni su i  radovi na uređenju okoliša oko Vakumske stanice.

Slika 1: Rovinjsko Selo – K1 – nakon završenog asfaltiranja

Slika 2: Kolektor Rovinjsko Selo – K 1.5. – nakon završenog asfaltiranja

lika 3: Kolektor Rovinjsko Selo – priprema za elektropriključak i završni radovi na CS1

Slika 4: Vakumska kanalizacija – priprema za asfaltiranje

Slika 5: Vakumska kanalizacija – izvršena ugradnja asfalta

Slika 6: Vakumska kanalizacija – Vakumska stanica – vanjski završni radovi