Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u lipnju 2018.

U mjesecu lipnju, radovi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj odvijali su se na pet gradilišta Projekta. Zaključno s 30. lipnja na gradilištima Projekta izvedeno je sljedeće:

Izgradnja spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole

Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova dovršeni su , te je ukupno izvedeno 3.432 m od 3.432 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije. Paralelno se izvodi uređenje terena nakon zatrpavanja i odvoz viška materijala. Na kolektorima su izvedena i monolitna AB reviziona okna, te kućni priključci.

Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo

Izvedeno: 3.271 m od 12.719 m glavnog kolektora. Tijekom lipnja, radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova izvodili su se na komponenti A (ukupno izvedeno 969 m od 4981 m). Paralelno sa dovršetkom zemljanih radova pristupilo se pripremi za ugradnju asfalta i asfaltiranju na komponentama A i C, te su asfaltirane površine na kojima su se izvodili radovi.

Sanitarni kolektor – Naselje Gripole

Izvedeno 797 m od 1.160 m glavnog kolektora sanitarne kanalizacije. Na kolektorima su izvedena i monolitna AB reviziona okna i KP, te asfaltirane ulice na kolektorima na kojima su izvođeni radovi.

Vakuumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik

Dovršeni su radovi na zatrpavanju rovova i  asfaltiranju ulica na kolektorima V 3.1. i V 3.1.1., u dijelu ulice Miroslava Krleže i u ulici  Monpeloso, te izvedeni  radovi na horizontalnoj signalizaciji na ul. Luigija Montija i radovi u krugu bolnice na Boriku – vraćanje okoliša u prvobitno stanje. Ukupno je izvedeno 2625 m od 5630 m glavnog kolektora vakuumske kanalizacije.

Tlačni vod Škver

Izveden i su svi planirani radovi: ukupno 155,08 m iskopa, polaganja cijevi i zatrpavanja tlačnog voda.

Slika 1) Kolektor Rovinjsko selo - Komponenta "C" - Priprema za asfaltiranje, uređenje tamponskog sloja

Slika 1) Kolektor Rovinjsko selo - Komponenta "C" - Priprema za asfaltiranje, uređenje tamponskog sloja

Slika 2) Kolektor Rovinjsko selo - Komponenta "C" - Asfaltiranje ulice na kolektoru K-7.6

Slika 2) Kolektor Rovinjsko selo - Komponenta "C" - Asfaltiranje ulice na kolektoru K-7.6

Slika 3) Spojni kolektor Rovinjsko Selo - Gripole - Uređenje trase nakon zatrpavanja rova

Slika 3) Spojni kolektor Rovinjsko Selo - Gripole - Uređenje trase nakon zatrpavanja rova

Slika 4) Sanitarni kolektor Gripole - K - 2. - Priprema za asfaltiranje

Slika 4) Sanitarni kolektor Gripole - K - 2. - Priprema za asfaltiranje

Slika 5) Sanitarni kolektor Gripole - K - 1. i K-1.2- Asfaltiranje nakon što su završeni radovi na sanitarnoj kanalizaciji

Slika 5) Sanitarni kolektor Gripole - K - 1. i K-1.2- Asfaltiranje nakon što su završeni radovi na sanitarnoj kanalizaciji

Slika 6) Vakuumska kanalizacija - V-3.1. - Asfaltirana ulica nakon što su završeni radovi na Vakuumskoj kanalizaciji

Slika 6) Vakuumska kanalizacija - V-3.1. - Asfaltirana ulica nakon što su završeni radovi na Vakuumskoj kanalizaciji

Slika 7) Tlačni vod Škver - tlačna proba cjevovoda

Slika 7) Tlačni vod Škver - tlačna proba cjevovoda