Radovi u tijeku na UPOV-u Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom

Radovi na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) odvijaju se istovremeno na nekoliko pozicija. U tijeku su zidanje garaže za specijalizirana teretna vozila, iskopi i pripremanje posteljice za tampon upravne zgrade sa laboratorijem, te armirački radovi na biološkim bazenima.

Na objektu mehaničkog pretretmana u tijeku su armiranje i tesarski radovi, a betonirani su i zidovi za mikrosita.

Iskopi, postavljanje tlačnog cjevovoda za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom te zatrpavanje rova nastavljeni su u kampu Polari, te je ukupno do sada izvedeno oko 68 % povratnog cjevovoda.