Radovi na UPOV-u Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom odvijaju se predviđenom dinamikom, te je do sada ukupno položeno 53 % tlačnog cjevovoda na dva ogranka.

U ulici Prve istarske brigade završeni su iskopi, položene su cijevi i zatrpan je rov, te će se ubrzo započeti sa pripremama za asfalt i asfaltiranje ulice.  Preostali dio ogranka koji vodi prema nogometnim terenima izvodit će se nakon 14.04.2022.g.

U drugom dijelu ogranka povratnog tlačnog cjevovoda koji vodi prema južnim turističkim naseljima izvode se iskopi, polaganje cijevi i zatrpavanje rovova u naselju Villas Rubin.

Na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi  izvodili su se hidroizolaterski radovi i radovi na izradi podložnog betona na budućoj garaži za teretna vozila, iskopi , izrada tampona i podložnog betona na budućoj zgradi mehaničkog predtretmana, te iskopi za buduću upravnu zgradu i biološke bazene. Na gradilištu je tijekom ovog tjedna montirana još jedna kranska dizalica, a od ostalih strojeva i vozila prisutni su bili valjak, kombinirka, tri bagera, dva kamiona i dvije pumpe sa mikserom. Ukupno je bilo angažirano oko 25 radnika uključujući inženjere gradilišta, voditelje i poslovođe na gradilištu, građevinske radnike, armirače, izolatere, strojare, te  elektro i strojarske montere.