Radovi na UPOV-u Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu

Tijekom ovoga tjedna na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi izvodili su se armirački radovi, te slaganje oplate na objektu biološkog tretmana, dok se na objektu mehaničkog predtretmana izvodilo postavljanje podložnog betona (kota 0,00) . Jedan dio rova za bypass je zatrpan, te kreće druga faza iskopa za postavljanje cijevi bypassa.

U tijeku je skidanje asfalta i priprema za asfaltiranje ceste uz nogometno igralište gdje se izvodi povratni tlačni cjevovod pročišćene otpadne vode. Ukupno je postavljeno oko 95 % povratnog voda.