Radovi na UPOV-i Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom, odvijaju se predviđenom dinamikom. Izvedeno je oko 2,5 km cjevovoda. Iskopi se trenutno izvode na dva ogranka u turističkom naselju VIlas Rubin i u ulici Prve istarske brigade.

Na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi danas su se intezivirali radovi dolaskom novih ljudskih resursa, te započeli armirački radovi na garaži za specijalizirana teretna vozila sufinancirana sredstvima EU.