Radovi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi

Radovi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi odvijaju se predviđenom dinamikom. Trenutno je u tijeku armiranje ploče objekta egalizacije, a tijekom tjedna na objektu mehaničkog predtretmana montirao se i klasirer pijeska, te je gruba rešetka prespojena tako da ide u beskonačnu vreću pa u kontejner. U upravnoj zgradi sa laboratorijem izrađivali su se pregradni zidovi u prizemlju i postavljale su se instalacije. Na biološkim bazenima vršila se obrada armirano betonskih zidova i izrada polimer cementne hidroizolacije, te izrada betona u padu unutar poveznih bazena (iz ultrafiltracije u deoksigenizaciju).

Puštanje postrojenja u probni rad očekuje se krajem 11. mjeseca, ukoliko se ne dogodi period dužih lošijih vremenskih uvjeta, što se nadamo da se neće dogoditi.