Radovi na izgradnji spojnog kanalizacijskog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole napreduju predviđenom dinamikom

Radovi na izgradnji spojnog kanalizacijskog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole napreduju predviđenom dinamikom. Do sada je ugrađeno 120 m cijevi i očišćeno 1000 m trase. U predjelu Vićani u Rovinjskom Selu izvode se radovi na iskopu za polaganje kanalizacijskih cijevi.