Proveden prvi val anketnog ispitivanja javnog mnijenja aglomeracije Rovinj

U periodu od 18. do 19. svibnja 2017. godine na području aglomeracije Rovinj provedeno je anketno ispitivanje javnog mnijenja. Cilj ispitivanja bio je utvrditi bazičnu razinu svjesnosti o Projektu prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj, a prije provedbe informativne medijske kampanje te utvrditi stavove građana Rovinja o projektu i projektnim aktivnostima. Istraživanje je provedeno CATI metodom (kompjutorski potpomognuto telefonsko intervjuiranje), na stratificiranom slučajnom uzorku od 400 punoljetnih građana aglomeracije Rovinj, a temeljem visoko-strukturiranog kvantitativnog upitnika u trajanju od 10 minuta. Hvala svim građanima Rovinja i Rovinjskog sela koji su sudjelovali u istraživanju!

Rezultate provedenog istraživanja možete pogledati ovdje.