Privode se kraju radovi na komponenti „A“ u Rovinjskom selu, u Boriku se uređuju nogostupi i zelene površine

Ovog tjedna započeli su radovi na asfaltiranju komponente „A“ u Rovinjskom Selu i to u dijelovima ulica Stjepana Žiže, Lakuverča, Njive i u ulici Logo (kolektori K-1.3, K-1, K-1.6.3 , K-1.2 i K-1.2.2). Zaključno sa 27.06. dovršeno je asfaltiranje ulice Logo, a sa današnjim danom će se završiti asfaltiranje ulice Njive. U Boriku su u tijeku radovi na uređenju okoliša i nogostupa, te čišćenja gradilišta. U ulici Miroslava Krleže asfaltiran je nogostup.