Priključivanje korisnika na sustav javne odvodnje

Završetkom svih planiranih radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje aglomeracije Rovinj koji su financirani sredstvima Europske unije, započelo je slanje Odluka i ugovora o priključenju na novoizgrađeni kanalizacijski sustav korisnicima. Tako je do sada ukupno priključeno 414 novih potrošača u naseljima u kojima se u posljednje dvije godine izgradio novi kanalizacijski sustav. U Rovinjskom Selu priključeno je 305, Boriku i Bolničkom naselju 42, te Gripolama 67 novih potrošača. Ovim putem se zahvaljujemo svim korisnicima na pravovremenom priključivanju te poštivanju Odluke o priključenju unatoč situaciji sa epidemijom virusa COVID 19. Osim što su navedena naselja dobila sustav odvodnje primjeren 21. stoljeću , priključivanje je izuzetno važno  jer se i time poboljšava zaštita kakvoće podzemnih voda i tla u osjetljivim područjima te smanjuje nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode.