Preporuka Komisije (EU) 2021/472 – Nadzor virusa SARS-CoV-2 u otpadnim vodama

Europska komisija je 17. ožujka 2021. objavila preporuku o zajedničkom pristupu uspostavi sustavnog nadzora nad virusom SARS-CoV-2 i njegovim sojevima u otpadnim vodama u EU-u.

U preporuci između ostalog stoji:

Nadzor nad otpadnim vodama može se upotrebljavati u svrhe prevencije ili ranog upozoravanja jer bi se otkrivanje virusa u otpadnim vodama trebalo smatrati znakom mogućeg (ponovnog) izbijanja pandemije. Slično tome, rezultati koji ukazuju na odsutnost virusa u otpadnim vodama mogli bi ukazivati na to da se predmetna naseljena zona može smatrati manje rizičnom.

Države članice se snažno potiču da što prije, a najkasnije do 1. listopada 2021 uspostave nacionalni sustav nadzora otpadnih voda usmjeren na prikupljanje podataka SARS-CoV-2 i njegovim sojevima u otpadnim voda.

Cijelu preporuku možete pronaći na poveznici:

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021H0472&from=EN