Predstavljanje Projekta proširenom Mjesnom odboru Rovinjsko Selo uz posjet gradilištu Rovinjsko Selo, 21. ožujka 2018.

Dana 21. ožujka 2018. članovi Mjesnog odbora Rovinjsko Selo u proširenom sastavu imali su priliku dobro upoznati Projekt i obići dijelove gradilišta na svom području. Temeljem danih pojašnjenja i odgovora na pitanja detaljno su obaviješteni o dinamici i uvjetima provedbe Projekta na njihovom području.

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj predstavljen je u Rovinjskom Selu na skupu kojem su uz pet članova Mjesnog odbora Rovinjsko Selo sudjelovali i zainteresirani građani. Okupilo se ukupno 19 predstavnika proširenog Mjesnog odbora Rovinjsko Selo. Okupljene je uvodno pozdravio predsjednik MO, g. Vlado Cvitić. Istaknuo je veliko značenje Projekta upravo za područje Rovinjskog Sela koje nije priključeno na kanalizaciju a ostvarenjem Projekta uključit će se u cjeloviti sustav odvodnje na području aglomeracije Rovinj.

U suradnji s nositeljem Projekta, Odvodnjom Rovinj i MO Rovinjsko Selo skup je organizirala Ecoina d.o.o. zadužena za pružanje usluge informiranja javnosti i vidljivosti projekta. Sudionicima su podijeljene mape s projektnim letcima i opisom Projekta, realiziranih i planiranih radova na sanitarnom kolektoru i spojnom kolektoru Rovinjsko Selo – Gripole te završnim radnjama i rokovima uz prateći kartografski prikaz.

Direktor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić je prikazao Projekt uz ppt-prezentaciju. Okupljenim građanima opisao je dijelove sustava na kojima se primjenjuju različita suvremena tehnološka rješenja –sanaciju kopnenog kolektora metodom bez iskopa i bez prekida radova, sanaciju obalnog kolektora radi zaštite od prodora mora i voda s kopna što će se provesti do ljeta, novu kanalizaciju bolnice, vakuumsku kanalizaciju naselja Borik i Bolničko naselje i druge zanimljive radnje i novine koje Projekt donosi. Spomenuo je i neočekivane situacije na koje nailaze izvođači ovako kompleksnog zahvata i koje treba rješavati u hodu.

Posebno detaljno izvijestio je o trenutnim i planiranim radovima na području Rovinjskog Sela do i nakon uskrsnih blagdana i ljetne turističke sezone te o rokovima završetka radova odnosno puštanja u rad pojedinih dijelova sustava.  Na području Rovinjskog Sela radovi se odvijaju nešto brže nego što je to bilo planirano. Pri izvođenju radova u najvećoj se mogućoj mjeri vodi računa o potrebama i interesima stanovnika. Do konca 2018. i u 2019. godini svi će iskopi biti zatrpani, teren poravnan završno sa asfaltiranjem.

Pod vodstvom Ognjena Pulića sudionici su potom obišli karakteristične dijelove gradilišta na području Rovinjskog Sela. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta dogovoreno je da će se potrebna pojašnjenja i odgovori na pitanja građana dati nakon posjete gradilištu.

Pitanja okupljenih mještana uglavnom su se odnosila na način izvedbe pojedinačnih ogranaka/ priključaka, opseg radova na internim instalacijama  koji predstavljaju obvezu građana, potrebe i mogućnosti prepumpavanja kad to terenski uvjeti zahtijevaju i sl. Direktor Pulić je naveo kako će se svaki pojedinačni priključak rješavati na primjeren način u suradnji s djelatnicima Odvodnje koji će davati savjete građanima kad god to bude potrebno te kako je sve informacije o provedbi Projekta moguće pronaći na službenoj web stranici Projekta te putem Facebook-a i Twitter-a.

Nositelja Projekta je uz direktora Ognjena Pulića zastupao i djelatnik Franko Jelenić.

Ecoinu su predstavljale koordinatorica izvršenja usluge vidljivosti i informiranja Projekta Morana Petrić, suradnica Doroteja Turković te stručnjakinje Višnja Jelić Mück i Biljana Bekić.

Sudionicima su podijeljeni: projektna mapa, letak, opis Projekta i karta s prikazom sustava odvodnje na području Rovinjskog Sela i rokovima završetka pojedinih dijelova.

Predstavljanje projekta, uz posjet gradilištu, je trajalo dva  sata, od 16:00 do 18:00 sati.