Ponovno korištenje dijela pročišćenih otpadnih voda u gradu Rovinju – Rovigno

U utorak 14. rujna planiran je početak izgradnje povratnog voda kojim će se dio pročišćene vode iz Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda vraćati u upotrebu. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda izgradit će se na lokaciji Cuvi. U ovom trenutku su dovršeni glavni projekti za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda te je predana dokumentacija za građevinsku dozvolu. Za sve projekte se izrađuju izvedbeni projekti. Prema dinamičkom planu, očekivani početak izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda je sredinom listopada ove godine. Za garažu, koja se nalazi u sklopu postrojenja, ishođena je građevinska dozvola te bi njezina izgradnja trebala početi krajem rujna. Također, pri kraju je izrada idejnog rješenja za postrojenje za solarno sušenje mulja nakon čega će uslijediti ishođenje lokacijske dozvole.

Projektirano postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda koristit će treći stupanj pročišćavanja, a kao tehnologija odabran je MBR  uređaj upravo zato što omogućava ponovno korištenje dijela pročišćene voda te iz razloga što može podnijeti velike varijacije u količinama otpadnih voda koje dolaze na pročišćavanje. Dio pročišćene vode koristit će se za zalijevanje zelenih površina u gradu Rovinju – Rovigno. Ponovno korištenje vode omogućava   kvalitetno i održivo gospodarenje vodama, smanjuje pritisak na rovinjski morski okoliš i donosi niz ekoloških i ekonomskih prednosti te čini ovaj projekt inovativnim i održivim.