Osjetljiva područja

Osjetljiva područja su područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda, prije ispuštanja pročišćenih komunalnih otpadnih voda u vodna tijela potrebno provesti viši stupanj pročišćavanja otpadnih voda od sekundarnog pročišćavanja u aglomeracijama sa ukupnim opterećenjem većim od 10.000 ES (ekvivalent stanovnika). Naprednijim postupcima pročišćavanja smanjuje se unos prvenstveno spojeva dušika i fosfora u vodna tijela, a prema potrebi, smanjuje se i unos drugih onečišćujućih tvari koje bi negativno utjecale na kakvoću vodnog okoliša.

Treba istaknuti da je Grad Rovinj je smješten osjetljivom području te kako je ES Aglomeracije Rovinj 57946. Ovo područje je eutrofno ili je u velikoj opasnosti da postane eutrofno. U cilju zaštite morskog okoliša zapadne obale Istre nužno je poboljšati sustav pročišćavanja otpadnih voda.

Registar aglomeracija i osjetljiva područja Republike Hrvatske istražujte putem Geoportala Hrvatskih voda:

https://preglednik.voda.hr/?lang=hr&topic=Registar%20aglomeracija&layers=hr.zv.registar-aglo&bgLayer=hr.dgu.dof-2017-2018

Odluku od određivanju osjetljivih područja možete pročitati ovdje:

http://www.propisi.hr/print.php?id=10430