Odvodnja Rovinj –Rovigno d.o.o. organizira „URED NA GRADILIŠTU“ u Rovinjskom Selu 16. studenog

„Ured na gradilištu“ inovativni je format organiziranog posjeta gradilištima Projekta i komunikacije sa stanovnicima aglomeracije Rovinj koji se provodi već drugu godinu

Na postavljenom štandu, na lokaciji gradilišta Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj, u Rovinjskom Selu, građani će moći dobiti informacije kroz pripremljene informativne materijale, ali i od prisutnih stručnih osoba Odvodnje i Izvođača radova GP KRK d.d vezano za aktivnosti, radove, finalne rezultate Projekta kao i informacije o uvjetima i ugovoru o priključenju na sustav javne odvodnje.

Lokacija: Rovinjsko Selo – ispred Doma kulture

Vrijeme: 16. 11. 2019.  11:00 – 12:30

Pozivamo sve građane Rovinjskog Sela da iskoriste priliku i dođu u „Ured na gradilištu“, da se informiraju, postave pitanja i dobiju na licu mjesta odgovore na sve što ih zanima vezano za Projekt.