Održavanje i čišćenje obalnog kolektora

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. proveli su redovno održavanje i čišćenje obalnog kolektora koji je saniran u sklopu ovog projekta kao dio Aktivnosti 2. Kroz projekt su nabavljena vozila i opreme koja je korištena za održavanje i čišćenje obalnog kolektora, ali i drugih segmenata sustava odvodnje aglomeracije Rovinj. Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sufinanciran je sredstvima Europske Unije.

Obalni kolektor