Održano prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima zainteresiranim za izvođenje radova izgradnje postrojenja pročišćivača otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj

U sklopu provedbe Projekta u tijeku su pripreme za postupak javne nabave radova velike vrijednosti:  izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj. Procijenjena vrijednost radova je 112.337.880,00 HRK bez PDV-a, od čega za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda 107.307.880,00 HRK, a za izgradnju postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj 5.030.000,00. Nabava će biti podijeljena u ove dvije grupe izvođenja radova  i zainteresirani gospodarski subjekti će moći svoje ponude dati ili za svaku pojedinačnu grupu ili za cjelokupne radove izgradnje oba postrojenja.

U cilju što kvalitetnije pripreme natječajne dokumentacije,  iskorištena je mogućnost koju daje Zakon o javnoj nabavi od 10.srpnja do 27.srpnja 2018. godine ponovno je otvoren Poziv na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Poziv je objavljen na mrežnim stranicama Elektroničkog oglasa javne nabave, na našoj stranici i na stranici Odvodnje. Zainteresirani gospodarski subjekti svoje primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt natječajne dokumentacije mogu uputiti  do 27. srpnja putem sustava Elektroničkog oglasnika javne nabave RH i elektroničke pošte na adresu: upovrovinjeunatjecaj@odvodnjarovinj .hr.

Osim navedenih mogućnosti, u četvrtak, 19. srpnja s početkom u 12.00h , u velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja održan je i sastanak sa zainteresiranim gospodarskim subjektima. Sastanku su se odazvali predstavnici zainteresiranih gospodarskih subjekata koji su iskoristili mogućnost postavljanja pitanja i dobivanja odgovora od izrađivača dokumentacije o javnoj nabavi vezano za nacrt natječajne dokumentacije.

Po isteku roka prethodnog savjetovanja, Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o.  će u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH objaviti Izvješće o prihvaćenim i neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima temeljem prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima te pokrenuti postupak javne nabave.