Održana prva konferencija za medije

U  gradskoj palači u središtu starog Rovinja održana je 8. studenog 2017. prva konferencija za medije Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. U dogovoru s nositeljem Projekta, Odvodnjom Rovinj, konferenciju je organizirala Ecoina d.o.o. zadužena za pružanje usluga informiranja javnosti i vidljivosti projekta.

Sudionike je pozdravila predstavnica Ecoine Višnja Jelić Mück u ulozi moderatorice skupa.  Naglasila je važnost i vrijednost Projekta koji će uvelike poboljšati uvjete života i boravka na obuhvaćenom području. Također, očekuje se da će ovaj primjer cjelovitog rješenja sustava odvodnje s pročišćavanjem i priključenjem svih potrošača davati poticaj srodnim pristupima u širem okruženju. Važnost projekta prepoznata je i na europskoj razini u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ čime je osiguran visok udio sufinanciranja provedbe Projekta iz Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda. Projekt odgovara tematskom cilju „Zaštita okoliša i promicanje učinkovitosti resursa“ navedenog Operativnog programa.

U nastavku je prikazan kratki video-film Odvodnje Rovinj koji prikazuje sve dijelove područja obuhvata Projekta – Aglomeracije Rovinj.

Potom je gradonačelnik Grada Rovinja, g. Marko Paliaga opisao tijek pripreme projekta čije je osmišljavanje započelo prije punih 11 godina. Bio je to jedan od prvih projekata pripreman za pribavljanje podrške europskih fondova. Istaknuo je da se je u razvoju Projekta u najvećoj mogućoj mjeri uvažavala zatečena situacija. Svi „zdravi“ dijelovi postojeće mreže kao i postojeći pročišćivač uključeni su u cjeloviti sustav koji bi uz planiranu sanaciju, poboljšanje i unaprjeđenje trebao biti u funkciji do kraja 2019. Istaknuo je planirano ponovno korištenje pročišćene vode u tehnološke svrhe i za  održavanje javnih zelenih površina.

Predstavnik Nositelja Projekta, direktor tvrtke Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o., g. Ognjen Pulić izvijestio je uz ptt-prezentaciju o detaljima provedbe Projekta – nedavno započetim radovima i planiranom tijeku provedbe Projekta do kraja 2017. i u prvoj polovici 2018. Naglasio je da se pri planiranju izvođenje vanjskih radova, uz očekivane vremenske uvjete uvelike vodi računa o tome da se lokalno stanovništvo što manje uznemirava. Planirana dinamika izvođenja radova u Rovinjskom selu prikazana je na karti koja je podijeljena svim sudionicima.

U završnom dijelu konferencije novinari su imali priliku postavljati pitanja:

P: Kakvo značenja ima činjenica da je Projekt uvršten u strateške investicije Republike Hrvatske?

O: Općenito, taj status osigurava brže rješavanje administrativnih zahtjeva i procedura. U ovom slučaju, ti su uvjeti većinom bili riješeni prije dobivanja statusa strateške investicije. (M. Paliaga)

P: Pitanje se odnosilo na radove na iskopima do kraja 2017. i izvedbu kanalizacije bolnice.

O: Svi otvoreni kanali bit će zatvoreni i teren uređen do Božića i Nove godine. Radovi na kanalizaciji naselja Borik i Bolničkog naselja započet će 1. veljače 2018. Bolnička kanalska mreža je izrazito derutna. Predviđena je nova kanalizacija. (O. Pulić)

P: Hoće li radom novog pročišćivača nestati neugodni mirisi na plaži Cuvi koji se danas povremeno osjećaju?

O: Da, planirani uređaj je visoke III. kategorije i njegov rad neće pratiti nikakvi prateći mirisi. Na mjestima na uređaju na kojima se očekuje izvor neugodnih mirisa kao što je npr. predtretman otpadnih voda vršiti će se pročišćavanje zraka do nivoa 100 % čistoće. Radi efikasnijeg pročišćavanja zraka svi prostori gdje može oći do pojave neugodnih mirisa izgraditi će se zatvorenog tipa. Inače, neugodne mirise uzrokuju plinovi u otpadnim vodama kao što su npr. sumporovodik i merkaptani. Na rubnim dijelovima uređaja za pročišćavanje otpadnih voda predviđena su mjerenja koncentracija takvih plinova kao dokaz da uređaj dobro radi.  Postojeći uređaj je predtretman otvorenog tipa bez pročišćavanja zraka tako da se plinovi zavisno o vremenskim uvjetima slobodno kreću zrakom. (O. Pulić)

Prisutni novinari bili su predstavnici lokalnih i regionalnih medijskih kuća: TV Istra d.o.o. (Ana Černjul), TV Nova Pula (Nenad Ivanović), Glas Istre (Nino Ortaić Rodić), Portal grada (Franjo Žeravica) i Radio Rovinj FM (Suzana Modrušan Krošnjak).

Nositelja projekta zastupao je direktor Ognjen Pulić i Sanja Bokun, suradnica na poslovima informiranja i vidljivosti.

Ecoinu su predstavljali pomoćnik direktora Mirko Budiša, koordinatorica izvršenja usluge vidljivosti i informiranja Projekta Morana Petrić i Višnja Jelić Mück, stručnjakinja.

Sudionicima su podijeljeni: letak, mapa, blok, USB i kemijska olovka s oznakama Projekta te karta s prikazom dijelova sustava odvodnje na kojima će se odvijati radovi u listopadu, studenom i prosincu.

Konferencija je trajala jedan sat, od 10:00 do 11:00 sati.

O projektu

Lokacije izvođenja projekta

Prezentacija s konferencije

Plan izvođenja radova do kraja 2017. godine