Održana 6. konferencija za medije Projekta

U petak, 14. veljače, u Rovinju je održana konferencija za medije projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ s ciljem informiranja o postignutim rezultatima tijekom tri godine dosadašnje provedbe projekta te planovima za 2020. godinu. Na konferenciji su sudjelovali direktor Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić, Tanja Mišeta, pročelnica Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i izgradnju i Sanja Ivančević, voditeljica uređaja za pročišćavanje otpadnih voda.

Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj, projektna Aktivnost 2, kako je izvijestio Ognjen Pulić, je završena, sa svim projektom planiranim, jednako kao i dodatno ugovorenim radovima, unutar zadanih vremenskih rokova i odobrenih financijskih sredstava. Izvršeni su svi tehnički pregledi i izdane su sve uporabne dozvole. Ukupno je ugrađeno više od 28 km (28.164 m) cjevovoda i izvedeno 8 novih crpnih stanica. U tijeku izvedba kućnih priključaka i priključenja na o ukupno 360 objekata od planiranih 1170. Priključenjem svih preostalih korisnika na sustav biti će zadovoljeni osnovni ciljevi koji su u skladu sa nacionalnim strateškim ciljevima i prioritetima iz Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, a koji se odnose na povećanje razine priključenosti na sustave javne odvodnje aglomeracije Rovinj ( sa 70% na 100%) , te povećanje broja stanovnika priključenih na novu mrežu ( sa 13.500 na oko 15.500). Samim time zadovoljit će se i cilj koji se odnosi na poboljšanje i zaštitu kakvoće podzemnih voda i tla u osjetljivim područjima, jer će se smanjiti nekontrolirano ispuštanje otpadnih voda u podzemne vode. Najveće i najdinamičnije gradilište ove aktivnosti bilo je Rovinjsko Selo koje do početka provedbe projekta nije imalo izgrađen sustav prikupljanja i odvodnje otpadnih voda i u kojem je izvedeno 13.695 m cjevovoda i 7 novih crpnih stanica.

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj, Aktivnost 1 projekta, koja financijski nosi više od 50% planiranih sredstava projekta, točnije 112.337.880,00 HRK, u postupku je javne nabave za izvođača radova izvođača radova za Grupu 1 (izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda). Isti bi trebao biti završen do 2. ožujka. Ukoliko ne bude žalbi, 2020. godina bila bi godina projektiranja, 2021. godina izgradnje, a 2022. godina monitoringa i kontrole rada izgrađenih uređaja.

Sustav planira najviši stupanj pročišćavanja voda, a njegov kapacitet od 63.000 ES uzima u obzir najveća opterećenja tijekom turističke sezone kad se višestruko povećava postojeći broj stanovnika korisnika od 15.000. Osim toga, ovaj je projekt još uvijek jedini u Hrvatskoj koji planira vraćanje pročišćene vode kroz zalijevanje zelenih javnih površina i sportskih terena. Sama izgradnja uređaja, za razliku od izgradnje kanalizacijskog sustava koja je završena, neće znatnije narušavati kvalitetu života stanovnika i njihovih gostiju budući da će cijelo vrijeme izgradnje novog u funkciji biti i stari sustav za pročišćavanje voda koji je istog kapaciteta od 64.000 ES, ali znatno nižeg stupnja pročišćavanja otpadnih voda.

Priznanje dobroj provedbi projekta dano je i kroz upućeni poziv na predstavljanje projekta na izložbi u Bruxellesu „EU fondovi mijenjaju Hrvatsku“ koja je bila otvorena u sjedištu Europskog parlamenta u Bruxellesu od 21. do 24. siječnja 2020.

Po završetku konferencije, sudionici su išli u obilazak lokacije Cuvi, gdje će se graditi novi uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, lokacije jedne od novoizgrađenih crpnih stanica u naselju Borik.