Održana 5. konferencija za medije Projekta

U petak, 29. srpnja 2019., održana je peta konferencija za medije Projekta,  a povodom završetka planiranih radova izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj, dva mjeseca prije ugovorenog roka. U konferenciju su sudjelovali Gradonačelnik Grada Rovinja Marko Paliaga  i direktor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić te prisutni predstavnici medija.

Gradonačelnik Grada Rovinja Marko Paliaga naglasio je da je Rovinj  završetkom ovih radova dobio obnovljenu i/ili saniranu javnu infrastrukturu sustava odvodnje otpadnih voda od 26,2 km, a uz samu kanalizacijsku mrežu i obnovu vodovodne mreže. Osim navedenog,  u tim su naseljima postavljeni novi kilometri optike i brzog interneta koje je na tim područjima izgradio HT. Svime time su naselja obuhvata projekta danas primjer uređenosti za Grad Rovinj. “Novi standard, obnovljeni nogostupi, obnovljeni asfalti, parkirališta u nekim dijelovima, dakle sve što se uz ovaj EU projekt moglo odraditi s gradskim sredstvima i sredstvima drugih poduzeća odrađeno je, tako da su naselja u cijelosti zaokružena infrastrukturno i nadamo se da su i naši sugrađani sada, kada su svi radovi gotovi, zadovoljni" istaknuo je Paliaga.  Najkompliciranije gradilište bilo je u Rovinjskom Selu u kojem su svi planirani radovi gotovi, ali će se radnici u Rovinjsko Selo još jednom vratiti na jesen i to zbog radova koji nisu bili prvotno planirani europskim projektom i za koje nisu bili riješeni imovinsko-pravni odnosi kako bi se izgradilo 1600 m dodatnih ogranaka. Budući da se isti nalaze na rubnim dijelovima naselja, ovi dodatni radovi neće bitnije utjecati na prometne komunikacije unutar naselja. Osim pozitivnih rezultata na kvalitetu života stanovnika, sudjelovanje u provedbi ovog dijela prvog velikog EU financiranog projekta pokazalo je i kvalitetu inženjerskog i tehničkog kadra Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. te dodatno razvilo njihove kapacitete u upravljanju zahtjevnim projektima javne infrastrukture.

Detaljnije o postignutim rezultatima u nastavku konferencije govorio je direktor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić.

Na gradilištu Vakumska kanalizacija Bolničko naselje i Borik ukupno je izvedeno  svih potrebnih 6.114 m glavnog kolektora vakuumske kanalizacije i izgradnja vakuumske crpne stanice. Asfaltirano je  14 000  javnih površina, te izvedeno oko 100 vakuumskih kućnih priključaka od ugovorenih 208 (21 sredstava EU, 187 vlastita sredstva Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.). Ostatak priključaka ugradit će se po privatnim parcelama do kraja 2019. godine, nakon turističke sezone, kada će i kanalizacija biti stavljena u funkciju.  Osim kanalizacije, izgradilo se  3.500 m vodovodne mreže, 1.000 m gradskog plina i 4.000 m optičke mreže (obuhvaćeno 657 kućanstava). Na Boriku su uređeni zelene površine i pristupni putovi otvarani za potrebe gradilišta u pješačke i protupožarne putove, te je okoliš uređen bolje nego kako je bilo prije početka izvođenja radova.

Na gradilištu Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo izvedeno je 11.800 m od 13.695 m glavnog kolektora i tlačnih cjevovoda. Na svim su kolektorima izvedena i monolitna AB reviziona okna i kućni priključci. Sve ulice u kojima su izvođeni radovi su asfaltirane, te je ukupno ugrađeno oko 50 000   asfalta. Osim radova na kanalizaciji, izvodili su se radovi na izgradnji vodovodne mreže (oko 4.300 m), optičke mreže (oko 800 m nove instalacije i oko 2200 m rekonstruirane instalacije za potrebe ugradnje optičkih kabela 5-te generacije), dok je HEP  izgradio oko 300 m novih elektro energetskih kablova. Postavljeno je i oko 400 m javne rasvjete. U jednoj od glavnih ulica u Rovinjskom Selu, Stjepana Žiže ugrađeno je oko 1800m’ rubnjaka i asfaltirano oko 1100   nogostupa (financirano od strane  Istarskog vodovoda Buzet d.o.o, Hrvatskog  Telekoma d.d. i Odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o). Početak izgradnje dodatnih ogranaka  planira se polovicom rujna 2019.g. čija će izgradnja biti regulirana aneksom ugovora za izgradnju mreže sa rokom dovršenja do kraja godine.

Zbog povećanog intenziteta radova na gradilištima je zadnjih nekoliko mjeseci bilo dnevno angažirano u prosjeku 150 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a od opreme više od 50 strojeva i vozila.

Na ostalim gradilištima projekta radovi su bili završeni već prije nekoliko mjeseci. Na gradilištu Tlačni vod Škver izvedeno je ukupno 209 m iskopa, polaganja cijevi i zatrpavanja tlačnog voda. Na gradilištu Obalni kolektor izvedeno je 2.599 m sanacije kolektora bez kopanja i sanirano je 49 okana. Na gradilištu Kopneni kolektor izvedeno je 959m kolektora i sanirana 24 okna od ukupno 25. Na gradilištu Sanitarni kolektor Gripole izgrađeno je 1.160 m sanitarnog  kolektora. Ulice su asfaltirane, ugrađeno je oko 5000  asfalta , a okoliš je vraćen u prvobitno stanje. Osim radova na izgradnji kanalizacije , izvedeno je i 700m plinovoda, te oko 150 m vodovodne mreže. Na gradilištu Spojni kolektor Rovinjsko Selo – Gripole dovršeni su svi radovi, ukupno 3.432 m.

Osim ovih radova na izgradnji, rekonstrukciji ili sanaciji sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda koji su u planiranom opsegu završeni, kroz EU projekt je planirano projektiranje i izgradnja pročišćivača otpadnih voda 3. stupnja u naselju Cuvi, informirao je prisutne direktor Pulić.  Zbog zahtjevnog procesa javne nabave koji traje od 2016. godine i uskoro bi mogao biti uspješno okončan,  aktivnosti ovog dijela projekta mogle bi započeti, ukoliko ne bude izjavljenih žalbi, u zadnjem kvartalu 2019. godine. Procijenjena vrijednost radova je 112.337.880,00 HRK bez PDV-a, a radovi su podijeljeni u dvije grupe: Grupa 1 – Izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj (procijenjena vrijednost 107.307.880,00 HRK) i Grupa 2 – Izgradnja Postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj (procijenjena vrijednost 5.030.000,00 HRK). Rok za dostavu ponuda produžen je na  02. rujna 2019.g. Do kraja godine planira se uspješan završetak postupka javne nabave, projektiranje glavnih projekata, ishođenje građevinskih dozvola, projektiranje izvedbenih projekata i početak gradnje pročišćivača.

Uz osnovno usmjerenje na izgradnju sustava odvodnje s pročišćavanjem, projekt obuhvaća i mnoge informativne i edukativne aktivnosti kojima je cilj dobra komunikacija s građanima i širom javnosti stoga se od  jeseni planira nastavak predstavljanja Projekta po gradskim četvrtima provedbe, posjeti gradilištima,  edukacijske aktivnosti po školama te javno predstavljanje Projekta na lokalnoj razini.

Grad Rovinj je jedan od prvih gradova u Hrvatskoj koji je u dijelu strateškog planiranja održivog turizma unaprijed postavio kapacitete rasta i razvoja kako mu se turizam ne bi događao, već kako bi isti bio strateški upravljan od ključnih dionika,  a ovaj projekt omogućava i podržava implementaciju postavljenih ciljeva i parametara održivog turizma, jednako kao i kvalitetu života svojih stanovnika.

Prezentacija