Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 35.000.000,00 kn

Nakon dugotrajnih priprema odobrena su dodatna sredstva koja će omogućiti uspješnu realizaciju svih aktivnosti jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Gradu Rovinju –  Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. Potreba za dodatnim sredstvima javila se zbog kompliciranog procesa javne nabave za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i razlike u cijenama u građevinarstvu u usporedbi trenutnog stanja i vremena kada je rađena procjena što je uzrokovalo produženje trajanja projekta. Iz ovog razloga Odvodnji Rovinj-Rovigno d.o.o., kao nositelju projekta, odobreno jedodatno sufinanciranje u iznosu od nešto više od 35 milijuna kuna. Sredstva osigurava Europska unija iz Kohezijskog fonda, Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Hrvatske vode te Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. U sklopu projekta do sad je dovršena izgradnja nove kanalizacijske mreža naselja Rovinjsko Selo, Gripole, Borik i Bolničko naselje te sanacija postojećeg obalnog i kopnenog kolektora, rekonstrukcija CS Kino i CS Škver te ugradnja novih crpnih stanica.Osim već realiziranih segmenata projekta, planirana je i izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Cuvi čije je projektiranje u tijeku. U 2020. g. nakon završetka aktivnosti 2 dosegnut je stupanj priključenosti na sustav javne odvodnje od 100% na području aglomeracije Rovinj, a novim uređajem za pročišćavanje otpadnih voda trajno će se osigurati efikasnija zaštita okoliša i poboljšati životni standard stanovništva aglomeracije Rovinj.Potpuna realizacija projekta planirana je 2023. godine.