Obuka na jedinici obrade mulja na UPOV-u Cuvi

Tijekom dana 23.08. i 24.08.2023.g. održana je obuka za djelatnike Odvodnje Rovinj -Rovigno d.o.o. na jedinici obrade mulja. Demonstrirano je pokretanje dinamičkih ugušćivača i centrifugalnih dekantera, te prikazane sve radnje koje je potrebno poduzeti prije pokretanja, te o čemu je bitno voditi računa tijekom rada. Djelatnici su uz nadzor sami pokretali i pratili rad uređaja.
Teorijski dio je dodatno pojašnjavao g. Branko Potočnik, dok je g. Federico Battain više prenosio svoja iskustva u praksi i radu sa ugušćivačima i dekanterima.
Cilj obuke je bio naučiti djelatnike koji će raditi na jedinici obrade mulja i osposobiti ih za samostalniji rad u narednom periodu.