Obuka djelatnika Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. na jedinici za obradu mulja

Dana 20. i 21. 07.2023. na UPOV-u Cuvi na objektu za obradu mulja održana je obuka djelatnika Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. koji će biti angažirani u radu postrojenja. Predstavnici tvrtke GEA g. Josip Tagliaretti i g. Dejan Selić održali su praktično predavanje o načinu funkcioniranja rada centrifugalnih dekantera marke GEA nakon kojih se dobija dehidriran mulj u postotku od 20-25% suhe tvari. Na jedinici za obradu mulja ugrađena su dva centrifugalna dekantera. Djelatnicima je na licu mjesta demonstriran dehidriran mulj koji se iz obje centrifuge koji se uz pomoć pužnih transportera odvaja i dolazi dalje u kontejnere za prijevoz dehidriranog mulja na Postrojenje za solarno sušenje.