Novosti

Recent post title

Predstavljanje projekta – dani otvorenih vrata EU projekata

Pridružite nam se na predstavljaju Projekta prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata. Kroz prezentaciju projekta i promotivne materijale saznajte više o provedenim i planiranim aktivnostima te ciljevima i značajkama projekta. Predstavljanje će se održati u ponedjeljak 29. studenog od ...

Posjet gradonačelnika grada Rovinja- Rovigno gradilištu na lokaciji budućeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

U ponedjeljak, 15.11. gradilište su posjetili uz gradonačelnika grada Rovinja-Rovigno g. Marka Paliagu i zamjenik gradonačelnika g. David Modrušan te pročelnica Upravnog odijela za komunalno gospodarstvo i izgradnju gđa Tanja Mišeta. Obilazak su vodili uz direktora Odvodnje Rovinja-Rovigno d.o.o. g. Ognjena Pulića i g. Igor Marjanović, rukovoditelj održavanja i operative ...

Započeli pripremi radovi na lokaciji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi

Dana 27.10. započeli su pripremni radovi na garaži za teretna vozila na lokaciji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi u sklopu EU projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj, te se u utorak, 02.11. planira započeti sa iskopima iste. Također, istodobno se započelo sa izvođenjem radova ...

Novosti o projektu sutra na Radio Rovinj FM-u

Sutra u 13 sati poslušajte emisiju Gradske minute na Radio Rovinj FM-u. U emisiji gostuje direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. gospodin Ognjen Pulić. Jedna od tema će, između ostalih, biti i napredak Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj.

Ponovno korištenje dijela pročišćenih otpadnih voda u gradu Rovinju – Rovigno

U utorak 14. rujna planiran je početak izgradnje povratnog voda kojim će se dio pročišćene vode iz Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda vraćati u upotrebu. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda izgradit će se na lokaciji Cuvi. U ovom trenutku su dovršeni glavni projekti za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda te ...

Rovinj – Rovigno broji 2.711.153 noćenja

Kako prenosi mrežna stranica Grada Rovinja-Rovigno, od početka godine do danas ostvareno je 2.711.153 noćenja što naš grad trenutno čini najuspješnijom turističkom destinacijom u Hrvatskoj. U odnosu na prošlu godinu, do sad je ostvareno 70% više noćenja. Poboljšanje infrastrukture grada izuzetno je važno za jačanje turističkog potencijala, što pokazuje da ...

Preporuka Komisije (EU) 2021/472 – Nadzor virusa SARS-CoV-2 u otpadnim vodama

Europska komisija je 17. ožujka 2021. objavila preporuku o zajedničkom pristupu uspostavi sustavnog nadzora nad virusom SARS-CoV-2 i njegovim sojevima u otpadnim vodama u EU-u. U preporuci između ostalog stoji: „Nadzor nad otpadnim vodama može se upotrebljavati u svrhe prevencije ili ranog upozoravanja jer bi se otkrivanje virusa u otpadnim ...

Završen dio radova na uređenju vakumske stanice

Početkom lipnja započeli su radovi na uređenju okoliša i manipulativnog prostora za vozila u sklopu vakuumske stanice smještene u Bolničkom naselju. Do sad su izvedeni radovi na izgradnji kamenog zida oko radnog djelokruga vakuumske stanice te priprema za postavljanje rampe. Nakon turističke sezone pristupit će se podizanju betonske pokrovne ploče ...

Uređenje okoliša vakuumske stanice

Započelo je uređenje okoliša vakumske stanice na Bolničkom naselju. Vakumska stanica izgrađena je u sklopu ovog projekta te se nalazi u funkciji od kraja 2019. godine. Pristupit će se  uređenju neposrednog okoliša same vakumske stanice čime će se vizura na taj objekt značajno poboljšati. Radovi se odnose na uređenje pristupnog ...

Pojava bijelih i crvenih mrlja duž Rovinjskog priobalja

Nakon brojnih upita građana o bijelim i crvenim mrljama duž Rovinjskog priobalja obavještavamo sve građane i posjetitelje Grada Rovinja-Rovigno kako se ne radi o ispuštanju fekalnih voda u more već se radi o morskom cvjetanju koje se uobičajeno događa krajem lipnja i početkom srpnja. Razlog događanja ove pojave je naglo ...

Europska komisija objavila izvješće o kvaliteti vode za kupanje

Jučer je objavljeno godišnje izvješće o kvaliteti vode za kupanje koje je potvrdilo da nema velikih onečišćenja na europskim kupalištima. Hrvatska je među 5 zemalja, uz Grčku, Maltu, Cipar i Austriju, u kojima je kvaliteta vode za kupanje na 95% ili više uzoraka ocijenjena kao izvrsna. Ovo izvješće je može ...

Svjetski dan zaštite okoliša

U subotu, 05. lipnja obilježen je Svjetski dan zaštite okoliša. Glavna tema ove godina bila je obnova ekosustava. Ekosustav čine svi živi organizmi i okolina u kojoj žive. Brojni ekosustavi osjećaju negativne posljedice ljudskog djelovanja, a mnogi su i nepovratno uništeni. Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša Program zaštite okoliša Ujedinjenih ...

Zaštićena područja i područja ekološke mreže u našem gradu

Jeste li znali da se Rovinj nalazi na području ekološke mreže Natura 2000 i na zaštićenom području? Gdje se sve u Republici Hrvatskoj nalaze zaštićena područja? Zašto su zaštićena? Sve informacije pronađite na interaktivnoj karti bioportala: http://www.bioportal.hr/gis/ Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH prenosi ...

AKCIJSKI PLAN EU-a: „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla“ i Zeleni tjedan EU

Europska komisija jučer je donijela akcijski plan „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla“. Akcijski plan je dio Europskog zelenog plana (Green deal). U akcijskom planu su izneseni neki od glavnih ciljeva smanjenja onečišćenja do 2030. godine, a konačni cilj je usmjeravanje EU prema cilju za 2050. godinu ...

Europski propis o klimi

U svrhu provođenja Europskog zelenog plana (Green Deal) koji za glavni cilj ima postizanje klimatske neutralnosti, Europska unija prolazi kroz brojne prilagodbe. Jedan od najvažnijih koraka je donošenje prvog europskog propisa o klimi. Iako prijedlog propisa koji je Europska komisija iznijela početkom ožujka 2020. još nije stupio na snagu, tijekom ...

Dan planeta Zemlje!

Danas obilježavamo Dan planeta Zemlje. Ovaj dan nam je podsjetnik na važnost očuvanja Zemlje. Svijest svjetskog stanovništva o sve vidljivijim posljedicama onečišćenja našeg planeta svakodnevno raste. Mnogo se toga mijenja u načinu života kako bismo zaštiti okoliš u kojem živimo. Jedan o takvih primjera je i ovaj projekt koji će ...

Održavanje i čišćenje obalnog kolektora

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. proveli su redovno održavanje i čišćenje obalnog kolektora koji je saniran u sklopu ovog projekta kao dio Aktivnosti 2. Kroz projekt su nabavljena vozila i opreme koja je korištena za održavanje i čišćenje obalnog kolektora, ali i drugih segmenata sustava odvodnje aglomeracije Rovinj. Projekt prikupljanja, odvodnje ...

Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 35.000.000,00 kn

Nakon dugotrajnih priprema odobrena su dodatna sredstva koja će omogućiti uspješnu realizaciju svih aktivnosti jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Gradu Rovinju –  Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. Potreba za dodatnim sredstvima javila se zbog kompliciranog procesa javne nabave za izgradnju postrojenja za pročišćavanje ...

Za djecu i roditelje!

ZEMLJOTEKA je interaktivna edukativno-zabavna platforma za  djecu od 7 do 11 godina na kojoj će kroz igru naučiti kako zaštiti i očuvati našu Zemlju! Istražite mogućnosti ovo izvrsne platforme. Platforma je nastala prema inicijativi Europske komisije. https://zemljoteka.hr/

Održavanje vakuumske stanice

Kako bi se osigurao ispravan rad crpki djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno izvršili čišćenje vakuumske stanice. Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te pregledu ispravnosti crpki i ostale ugrađene opreme. Vakuumska kanalizacija na području Borika i Bolničkog naselja, kao i ...

Pametan tuš

Dnevno svatko od nas potroši oko 100 l vode za tuširanje ili kupanje. Voda nakon tuširanja odlazi u odvod i spaja se s ostalim otpadnim vodama koje potom ulaze u složen proces pročišćavanja. Uzevši u obzir činjenicu da zalihe vode na Zemlji nisu neograničene te da broj stanovnika kontinuirano raste, ...

Pritisak na oceane u pandemiji koronavirusa

Kako prenosi portal Održivi razvoj okoliša, u 2020. godini smo zbog specifičnih uvjeta izazvanih  pandemijom koronavirusa dodatno zagadili naše oceane plastikom. Procijenjeno je da se zbog povećane upotrebe jednokratnih maski za lice u ocenima našlo čak  1,56 milijardi maski. Općenito je dodatno povećana potrošnja plastike zbog veće brige o higijeni, ...

Kako napreduje izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj?

Složen proces izgradnje Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda planiranog u okviru našeg projekta na lokaciji Cuvi, predviđen je u trajanju od 35 mjeseci, a sastoji se od: Projektiranja, ishođenja dozvola, građenja, testova prije i pri puštanju u rad (22 mjeseca); Testova po dovršetku uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o ...

Čišćenje crpne stanice „Kino“

Dana 26. studenog 2020. izvršeno je strojno čišćenje crpne stanice „Kino“ prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja-Rovingo kako bi se osigurao ispravan rad crpki i ostale opreme. Čišćenje CS „Kino“ proveli su djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Dio opreme korištene za održavanje sustava javne odvodnje nabavljen je ...

Prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda poboljšava se diljem EU

Europska komisija objavila je deseto izvješće o provedbi Direktive o pročišćavanju otpadnih voda. Podaci iz izvješća pokazuju općenit trend poboljšanja u prikupljanju i obradi otpadnih vod. Također, podaci pokazuju da sve države članice ne provode Direktivu jednako uspješno. Konačni cilj Komisije je postizanje nulte stope onečišćenja. Cijelu objavu Komisije kao ...

Osjetljiva područja

Osjetljiva područja su područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda, prije ispuštanja pročišćenih komunalnih otpadnih voda u vodna tijela potrebno provesti viši stupanj pročišćavanja otpadnih voda od sekundarnog pročišćavanja u aglomeracijama sa ukupnim opterećenjem većim od 10.000 ES (ekvivalent stanovnika). Naprednijim postupcima pročišćavanja smanjuje se unos prvenstveno spojeva ...

Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije

Tijekom izbijanja svake pandemije zaraznih bolesti, pa tako i ove aktualne pandemije koronavirusa, zaštita ljudskog zdravlja postaje prioritet. Kroz povijest se pokazalo da su čista pitka voda, pravilno postupanje s otpadnim vodama, dobri higijenski uvjeti i pravilno gospodarenjem otpadom ključni za suzbijanje zaraznih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija  (World Health Organization ...

U rujnu obilježena 144. godišnjica upravljanja vodama u Hrvatskoj

Briga o vodi kao jednom od najvažnijih prirodnih resursa, bitna je za gospodarski razvoj, ali i kvalitetu života. Početak institucionalnog upravljanja vodama seže u 1876. godinu, kad je, 07. rujna, biskup Josip Juras Strossmayer osnovao Društvo za regulaciju rijeke Vuke. Tijekom godina nastale su Hrvatske vode, a već 1891. godine ...

Utjecaj Covid-19 krize na vodoopskrbu i odvodnju

Za borbu protiv širenja korona virusa, najosnovnija obrana je pravilno pranje ruku. No ipak, voda koja je sigurna za upotrebu još uvijek nije dostupna četvrtini  populacije. Sektor vodoopskrbe brine za izvlačenje, obradu i distribuciju vode do naših kućanstava, dok sektor odvodnje prikuplja i pročišćava otpadne vode kako bismo ih sigurno ...

Potpisan sporazum o izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u vrijednosti od 134.232.573,00 kuna

Nakon dugotrajnog procesa javne nabave gdje je još 2016.g. objavljen prvi javni natječaj koji je morao biti poništen dana 22.07.2020.g. potpisan je sporazum između Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. i zajednice ponuditelja CID SRL i ATZWANGER Spa o izgradnji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj u vrijednosti od 134.232.573,00 ...

Izvođač radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda uveden je u posao

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda odvijat će se u idućih 35 mjeseci na lokaciji  Cuvi. Izabrani Izvršitelji izvođenja radova na izgradnji, Zajednica ponuditelja: CID s.r.l i ATZWANGER SPA., i službeno su uvedeni u posao sa datumom 24.08.2020. godine. Izvođač je formirao timove po strukama za projektiranje, a Nadzor je ...

Jeste li znali da je kolovoz mjesec kvalitete vode?

Svakoga kolovoza obilježava se važnost kvalitete vode. U ljetnim mjesecima uživamo u brojnim aktivnostima vezanim uz vodu, no jesmo li se zapitali kakva je kvaliteta vode pitke vode i kako je sačuvati? Za očuvanje što bolje kvalitete vode bitno je mnogo faktora, a jedan od važnijih je i pravilno gospodarenje ...

Spajanje oborinske vode na vakumski sustav fekalne kanalizacije opasno je i zabranjeno, uskoro kreću prijave i isključenja iz sustava

Sustav vakumske odvodnje izgrađen kroz Projekt u naseljima Borik, Bolničko naselje i Valsavie omogućava kontrolu pražnjenja vakumskih okana i Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. u svakom trenutku ima uvid u rad svakog pojedinog okna. Tijekom kišnih perioda uočen je znatno povećan dotok vode u kanalizacijski sustav  na području Borika, Bolničkog naselja ...

Rezime izvedenih radova na novoizgrađenoj kanalizacijskoj mreži

REZIME IZVEDENIH RADOVA NA NOVOIZGRAĐENOJ KANALIZACIJSKOJ MREŽI U SKLOPU EU PROJEKTA: Rezime-izvedenih-radova-na-novoizgrađenoj-kanalizacijskoj-mreži

Održana 7. konferencija za medije Projekta

U četvrtak, 18. lipnja, u Rovinju je, kako je i najavljeno, održana 7. konferencija za medije Projekta uz sudjelovanje gradonačelnika grada Rovinja – Rovigno  Marka Paliage i  direktora Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Ognjena Pulića te predstavnike medija.  Glavna tema konferencije bila je završetak višegodišnjeg postupka javne nabave za izgradnju uređaja za ...

7. konferencija za medije projekta

U četvrtak, 18. lipnja 2020. godine, u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2, s početkom u 11 sati, održat će se sedma konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. Na konferenciji će prisutni predstavnici medija dobiti više informacija ...

Preko 200 objekata spojeno na novu kanalizacijsku mrežu

Nakon puštanja u rad nove kanalizacijske mreže Rovinjskog Sela te naselja Borik, Bolničko Naselje, Valsavie i Montepozzo vlasnici objekata se spajaju na kanalizacijsku mrežu. Do sada je spojeno više od 200 objekata, a taj je broj svakim danom sve veći. Trenutno se na tim područjima odvijaju radovi na otklanjanju manjih ...

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. u 2020.g. izdala više od 1100 odluka o priključenju

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. je u 2020.g. donijela preko 1100 odluka o priključenju zajedno sa pripadajućim ugovorima za područje Rovinjskog Sela te naselja Borik, Bolničko Naselje, Valsavie i Montepozzo. Do sada je na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu priključeno preko 200 objekata sa tih područja, a taj se broj povećava iz dana u ...

Pročišćivač za otpadne vode ne rješava problem ukoliko građani nemaju osviješten i odgovoran odnos prema okolišu

  Zbog bacanja dezinfekcijskih maramica, rukavica i maskica u kanalizaciju, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda moralo se očistiti ručno dok su stradale i pumpe! Najnoviji slučaj, o kojem izvještavaju Zagrebačke otpadne vode d.o.o., a prenose neki portali, koji se dogodio 1. svibnja u Zagrebu na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih ...

Čišćenje crpne stanice Kino

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno dana 6.5.2020. izvršili strojno čišćenje crpne stanice Kino, kako bi se osigurao ispravan rad crpki. U CS Kino smješteno je pet crpki SULZER (ABS) ukupnog kapaciteta protoka 300 l/s.Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te ...

Prezentacija o budućem UPOV-u i postrojenju za solarno sušenje mulja prema tehničkim zahtjevima u tenderu

Ovdje preuzmite prezentaciju o budućem UPOV-u i postrojenju za solarno sušenje mulja prema tehničkim zahtjevima u tenderu u Power point formatu:

Priključivanje korisnika na sustav javne odvodnje

Završetkom svih planiranih radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje aglomeracije Rovinj koji su financirani sredstvima Europske unije, započelo je slanje Odluka i ugovora o priključenju na novoizgrađeni kanalizacijski sustav korisnicima. Tako je do sada ukupno priključeno 414 novih potrošača u naseljima u kojima se u posljednje dvije godine ...

Ususret 50. godišnjici obilježavanja Dana planeta Zemlje 22.travnja 2020.

Dan planeta Zemlje prvi put je obilježen 22. travnja 1970. u SAD-u sa sudjelovanjem 20 milijuna ljudi što je do danas neoboren rekord sudjelovanja. Ove godine obilježava svoju 50. godišnjicu s temom Climate Action. Pandemija koronavirusa značajno je zadnjih mjeseci promijenila živote ljudi na planetu, a snimke i zapažanja znanstvenika ...

Kako pranje ruku vodom i sapunom neutralizira koronavirus i doprinosi prevenciji

Da je voda je izuzetno dragocjen prirodni resurs koji doprinosi očuvanju života na našem planetu postajemo još više svjesni ovih dana kad je na listi preporuka prevencije zaraze od koronovirusa od WHO – Svjetske zdravstvene organizacije  do stožera civilne zaštite nacionalnih vlada na prvom mjestu pranje ruku vodom i sapunom, ...

Najnovija istraživanja dodatno ukazuju na važnost vode u prevenciji širenja zaraze koronavirusom

Da je voda je izuzetno dragocjen prirodni resurs koji doprinosi očuvanju života na našem planetu postajemo još više svjesni ovih dana kad je na listi preporuka prevencije zaraze od koronavirusa od Svjetske zdravstvene organizacije WHO do stožera civilne zaštite nacionalnih vlada na prvom mjestu pranje ruku vodom i sapunom, jeftino ...

Preporuke za kućanstva i ostale zatvorene prostore

U postojećim uvjetima kad većina stanovništva boravi gotovo isključivo ili najveći dio vremena u zatvorenim, privatnim ili radnim, prostorima,  a pandemija je u Hrvatskoj još uvijek u uzlaznoj krivulji, Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova objavilo je ovaj tjedan Preporuke za kućanstva i ostale zatvorene prostore. Opće Preporuke možete pročitati ...

Svjetski dan voda

U postojećim uvjetima pandemije i izvanrednih okolnosti, zabrane održavanja skupova i slično, gotovo je ispod radara prošao ovogodišnji 22. ožujka, Svjetski dan voda. Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine od 1993. godine u cijelome svijetu, u cilju skretanja pozornosti na važnost pitke vode te kako bi promovirali održivo ...

Odluka grada Rovinja o mjerama sprečavanja širenja epidemije COVID-19

Na temelju preporuke Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zaključaka Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine o mjerama koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 u  Istri, kao i zaključaka  Stožera civilne zaštite  Grada Rovinja-Rovigno od 11. ožujka 2020. godine, ...

Održana 6. konferencija za medije Projekta

U petak, 14. veljače, u Rovinju je održana konferencija za medije projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ s ciljem informiranja o postignutim rezultatima tijekom tri godine dosadašnje provedbe projekta te planovima za 2020. godinu. Na konferenciji su sudjelovali direktor Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. Ognjen ...

6. konferencija za medije projekta

U petak, 14. veljače 2020. godine, u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2, s početkom u 10 sati, održat će se šesta konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. Na konferenciji će govoriti gradonačelnik grada Rovinja – Rovigno ...