Novosti

Recent post title

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu listopadu 2019. godine

U mjesecu listopadu 2019. godine nastavljeno je izvođenje dodatno ugovorenih radova na gradilištu  Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo kao i radovi na ispitivanju i puštanju u pogon vakuumske kanalizacije u Boriku i Bolničkom naselju.  Radovi su se izvodili nešto pojačanim intenzitetom, u odnosu na  mjesec rujan. U  izvještavanom periodu bilo je ...

Održane radionice za niže razrede osnovnih škola

U petak 25. listopada 2019. u Osnovnoj školi Vladimira Nazora te u Osnovnoj školi Jurja Dobrile u Rovinju održano je mini predstavljanje koje je osmišljeno kao interaktivna radionica za djecu mlađeg osnovnoškolskog uzrasta. Radionice je provela Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. u suradnji sa Službom za odnose s javnošću Hrvatskih voda. Kroz ...

Održavanje interaktivnih radionica za učenike nižih razreda osnovnih škola

U petak, 25. listopada, u dvije osnovne škole provest će se interaktivne radionice za učenike 2. i 3. razreda. Radionice zajedno provode predstavnici Odvodnje Rovinj-Rovigno i Službe za odnose s javnošću Hrvatskih voda. Program traje 45 minuta, a metodološki je podijeljen na interaktivni dijalog i ppt prezentaciju s pretežno slikovnim ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu rujnu 2019. godine

U mjesecu rujnu 2019. godine nastavljeno je izvođenje dodatnih radova na najvećem i jedinom još uvijek otvorenom gradilištu Projekta – Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo. U  izvještavanom periodu bilo je angažirano ukupno 55 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a radilo je i 12 ...

Prikaz napretka radova

Rovinjsko Selo – prikaz nastavka radova tijekom ovog tjedna u dijelovima ulica Velebić, Put za Gumilu i Sv. Antona. Kolektor K-1.5.- radovi u predjelu Velebić Kolektor K-1.5.- radovi u predjelu Velebić Radovi na iskopu – kolektor K-1.5.3 u Rovinjskom Selu Kolektor K-1.6.4.a – ulica Velebić u Rovinjskom Selu Radovi na ...

Nastavak radova u Rovinjskom Selu nakon turističke sezone

Nakon turističke sezone nastavili su se izvoditi radovi u preostalim dijelovima kolektora u Rovinjskom Selu. Od ukupno 1.676 m preostalih za izvesti do kraja 2019. godine, tijekom rujna, nakon turističke sezone  izvedeno je 350 m. Radovi su se izvodili u sljedećim ulicama i kolektorima : Krupulini, Velebić, Rovinjska ulica,  Rudelići, ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu srpnju 2019. godine

U mjesecu srpnju 2019. godine dovršeni su svi radovi prije ljetne stanke na preostalim gradilištima Projekta. Radove su se izvodili povećanim intenzitetom i na gradilištima je, u  izvještavanom periodu,  bilo angažirano ukupno 69 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače. Od opreme radila su ...

Osvrt na tekst objavljen na portalu www.direktno.hr

U nedjelju, 25. kolovoza na portalu www.direktno.hr objavljen je tekst pod naslovom „MALA ZEMLJA ZA VELIKE APSURDE Gradska tvrtka brisala dokumentaciju o nabavi“ autora Lea Buljana. Autor u tekstu ukazuje na propust Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. u otvorenom postupku javne nabave za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja ...

Održana 5. konferencija za medije Projekta

U petak, 29. srpnja 2019., održana je peta konferencija za medije Projekta,  a povodom završetka planiranih radova izgradnje i rekonstrukcije sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj, dva mjeseca prije ugovorenog roka. U konferenciju su sudjelovali Gradonačelnik Grada Rovinja Marko Paliaga  i direktor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić te prisutni ...

Peta konferencija za medije projekta: najava događanja

U petak, 26. srpnja 2019. godine, u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2, s početkom u 11 sati, održat će se peta konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. Kako se ovih dana privode završetku, a prije ugovorenog ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu lipnju 2019. godine

U mjesecu lipnju 2019. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Boriku i Bolničkom naselju. Radove su se izvodili povećanim intenzitetom i na gradilištima je, u  izvještavanom periodu,  bilo angažirano ukupno 150 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače.  Od ...

Završni radovi asfaltiranja u Rovinjskom Selu

U  protekla dva tjedna užurbano se privode kraju završni radovi izgradnje i rekonstrukcije sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj. U Rovinjskom Selu se asfaltiraju ulice, postavljaju rubnjaci, asfaltiralo se područje oko crkve i prilazi diskontu Valalta. Napravljeni su i novi otoci radi lakšeg ulaza i izlaza u diskont. ...

Privode se kraju radovi na komponenti „A“ u Rovinjskom selu, u Boriku se uređuju nogostupi i zelene površine

Ovog tjedna započeli su radovi na asfaltiranju komponente „A“ u Rovinjskom Selu i to u dijelovima ulica Stjepana Žiže, Lakuverča, Njive i u ulici Logo (kolektori K-1.3, K-1, K-1.6.3 , K-1.2 i K-1.2.2). Zaključno sa 27.06. dovršeno je asfaltiranje ulice Logo, a sa današnjim danom će se završiti asfaltiranje ulice ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu svibnju 2019. godine

U mjesecu svibnju 2019. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Boriku i Bolničkom naselju te na crpnoj stanici Škver. Radove su se izvodili povećanim intenzitetom kako bi bili dovršeni prije ugovorenog roka u cilju nesmetanog odvijanja glavne turističke sezone i ugodnijeg boravka gostiju na području ...

Dovršeni su radovi na izgradnji vakuumske kanalizacije u Boriku

U subotu,15. lipnja, okončani su radovi na asfaltiranju prometnica u Boriku. Građani napokon mogu,  kao i prije početka radova,  nesmetano do svojih kuća, i gosti do svojih apartmana i plaža. Sljedećih nekoliko dana Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. nastojat će radove u Boriku usmjeriti na uređenje nogostupa i zelenih površina ...

Održana 4. konferencija za medije Projekta

U petak, 24. svibnja 2019. godine,  održana je u Rovinju četvrta konferencija za medije Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj,  vezano za rezultate postignute nakon 30 mjeseci provedbe. Na konferenciji  su  sudjelovali Marko Paliaga, gradonačelnik Grada Rovinj – Rovigno te direktori javnih poduzeća –  Ognjen Pulić, direktor ...

Četvrta konferencija za medije projekta: najava događanja

U petak, 24. svibnja 2019. godine, u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2, s početkom u 11 sati,  održat će se četvrta konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. U konferenciji će sudjelovati gradonačelnik Grada Rovinja – Rovigno, ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu travnju 2019. godine

U mjesecu travnju 2019. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Boriku i Bolničkom naselju te na crpnoj stanici Škver. Radove su se izvodili povećanim intenzitetom kako bi do 15. lipnja bili dovršeni, 3 mjeseca prije ugovorenog roka, a u cilju nesmetanog odvijanja glavne turističke sezone.  ...

Radovi na izgradnji kanalizacije u Boriku, Bolničkom naselju i Rovinjskom Selu odvijaju se usprkos lošem vremenu kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi

Radovi na izgradnji kanalizacije u Boriku, Bolničkom naselju i Rovinjskom Selu odvijaju se usprkos lošem vremenu kako bi se ispoštovali ugovoreni rokovi. Osim radova na kanalizacijskoj mreži, izvode se i radovi na instalaciji optičkih kablova i vodovodne mreže. Nakon dovršetka svih radova, ubrzano će se krenuti sa pripremom za asfaltiranje ...

Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. u subotu, 04. svibnja, odgovarala na upite građana u „uredima“ na gradilištima u Rovinjskom selu, Boriku i Bolničkom naselju

„Ured na gradilištu“ ponovno je bio otvoren za sve građane aglomeracije Rovinj na lokacijama u Rovinjskom Selu, Boriku i Bolničkom naselju u subotu 04. svibnja. Predstavnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. na navedenim lokacijama bili su na raspolaganju građanima za sva pitanja i informacije. Za građane su bili pripremljeni i informativni materijali ...

„URED NA GRADILIŠTU“ ponovo će se održati u svibnju za stanovnike naselja Rovinjsko Selo, Borik i Bolničko naselje: najava događanja

„Ured na gradilištu“ inovativni je format organiziranog posjeta gradilištima Projekta i komunikacije sa stanovnicima aglomeracije Rovinj koji  Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. provodi već više od godinu dana. Tijekom nekoliko sati, na lokacijama gradilišta Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj: Rovinjsko Selo, Borik i Bolničko naselje, na postavljenom ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu ožujku 2019. godine

U mjesecu ožujku 2019. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Boriku i Bolničkom naselju te na crpnoj stanici Škver. Zaključno s 31. ožujka stanje na navedenim gradilištima Projekta: Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo I dalje je najaktivnije gradilište Projekta na kojem je izvedeno 9.596 m od ...

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU na uloženi prigovor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. vezano na izrečenu „sumnju“ na nepravilnosti i „privremenu“ financijsku korekciju već 14 mjeseci odgovara šutnjom

Na osnovu pravno nepostojeće kategorije „sumnje u nepravilnosti“ Hrvatske vode kao Provedbeno tijelo druge razine za praćenje provedbe EU sufinanciranih projekata već više od godinu dana avansno uzimaju 10% od svakog računa kao „privremenu financijsku korekciju“, a Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU na prigovor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o., korisnika bespovratnih ...

Edukativno promotivno događanje povodom Svjetskog dana voda 22. ožujka

U petak 22. ožujka održano je drugo mini predstavljanje za učenike Srednje škole „Zvane Črnje“ i Talijanske srednje škole /Scoula media superiore Italiana. U sklopu predstavljanja održana je prezentacija u školskoj knjižnici Srednje škole „Zvane Črnje“od 10:50 do 11:30 sati na temu napretka radova na gradilištima i metodama korištenim prilikom ...

Obilježavanje Svjetskog dana voda 22. ožujka kroz predstavljanje projekta učenicima rovinjskih srednjih škola – najava događanja

Ove godine obilježavanje Svjetskog dana voda 22. ožujka održat će se u petak u Rovinju kroz promotivno-edukativna događanja u rovinjskim srednjim školama i na gradilištima našeg projekta.  U događanju će sudjelovati učenici Srednje škole „Zvane Črnje“ i Talijanske srednje škole/Scoula media superiore Italiana). Događanje će započeti prezentacijom  u 10:50 sati ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu veljači 2019. godine

U mjesecu veljači 2019. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Gripolama, Boriku i Bolničkom naselju te na crpnoj stanici Škver. Zaključno s 28. veljače izgrađeno je na tim gradilištima, kako slijedi: Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo Izvedeno je 8.252 m od ukupno 12.719 m glavnog kolektora. ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu siječnju 2019. godine

U mjesecu siječnju 2019. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Gripolama, Boriku i Bolničkom naselju te na crpnoj stanici Kino. Prilikom izvođenja radova u Bolničkom naselju, unutar ortopedske bolnice nadomak ortopedske klinike „Prim. dr. Martin Horvat“ otkrivene su zidine antičke vile. Zidovi su dugi dvadesetak ...

Na gradilištu projekta u Bolničkom naselju otkrivena antička vila

Zbog izuzetno bogate povijesti i kulturne baštine na području Istre, infrastrukturni projekti, oni veliki jednako kao i oni manjeg opsega, vrlo često, prilikom radova kopanja naiđu na neotkrivene materijalne tragove bivših stanovnika ovog poluotoka i vrijedna arheološka nalazišta. Navedeno doprinosi obogaćivanju materijalne kulturne baštine, ali, s druge strane, provedbu infrastrukturnih ...

Mobilna aplikacija „Marine Litter Watch”

Europska agencija za okoliš (EEA) izvještava o istraživanju koje je provela skupina volontera koristeći EEA mobilnu aplikaciju „Marine Litter Watch“ kako bi prikupila podatke o vrsti otpada koji se najčešće pronalazi na plažama Europe. Na temelju 700.000 predmeta pronađenih tijekom 1627 akcija čišćenja plaža uz četiri regionalna mora Europe 10 ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u prosincu 2018. godine

U mjesecu prosincu 2018. godine nastavljeni su radovi na preostalim gradilištima Projekta u Rovinjskom Selu, Gripolama, Boriku i Bolničkom naselju. Zaključno s 31. prosincem izgrađeno je na tim gradilištima, kako slijedi: Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo Izvedeno je 6.400 m od ukupno planiranih 12.719 m glavnog kolektora, a radovi su se ...

Odlukom Gradskog vijeća Grada Rovinj-Rovigno o izmjenama i dopunama Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje više se ne naplaćuju troškovi priključenja odnosno izrade kućnog priključka

Na Osmoj sjednici Gradskog vijeća Grada Rovinja-Rovigno, održanoj 23. listopada 2018. godine pod 6. točkom Dnevnog reda našao se i Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priključenju građevina i drugih nekretnina na sustav javne odvodnje Grada Rovinja-Rovigno. Prijedlog su svi prisutni gradski vijećnici podržali. Usvojena Odluka objavljena  je ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u studenom 2018. godine

Radovi na četiri gradilišta projekta dovršeni  su u prvom dijelu godine. U mjesecu studenom nastavljeni su radovi na ostalim gradilištima Projekta, u naseljima Rovinjsko Selo, Gripole, Borik i u Bolničkom naselju. Zaključno s 30. studenim na tim je gradilištima  Projekta izvedeno sljedeće: Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo Ukupno je izvedeno 5.900 ...

Održana treća konferencija za medije Projekta

U utorak, 4. prosinca 2018. konferenciju za medije Projekta po treći put od početka provedbe projekta ugostio je Grad Rovinj Rovigno u svojoj glavnoj vijećnici. Na konferenciji su prisutnim novinarima predstavljeni rezultati postignuti u 24 mjeseca provedbe projekta, od potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Europske unije, 9. prosinca 2016. ...

Treća konferencija za medije projekta: najava događanja

U utorak, 4. prosinca 2018. godine, u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2, s početkom u 12 sati,  održat će se treća konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. U konferenciji će sudjelovati gradonačelnik Grada Rovinja, Marko Paliaga ...

„UREDI NA GRADILIŠTIMA“ Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. prošle subote bili na usluzi stanovnicima naselja Rovinjsko Selo, Borik i Bolničko naselje

Unatoč kiši i lošem vremenu, stanovnici naselja Rovinjsko Selo, Borik i Bolničko naselje u velikom su broju posjetili otvorene „Urede na gradilištima“ kojima Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. dolazi građanima u njihova naselja, na gradilišta Projekta odvodnje, prikupljanja i pročišćavanja otpadnih voda koji je u tijeku, kako bi na licu ...

„URED NA GRADILIŠTU“ ponovno u studenom za stanovnike naselja Rovinjsko Selo, Borik i Bolničko naselje: najava događanja

„Ured na gradilištu“ inovativni je format organiziranog posjeta gradilištima Projekta i komunikacije sa stanovnicima aglomeracije Rovinj koji je Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. pokrenula u prvom dijelu ove godine, a koji se nastavlja i u studenom. Tijekom nekoliko sati, na lokaciji gradilišta Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj, ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u listopadu 2018. godine

Izgradnja spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole, sanacija kopnenog kolektora, sanacija obalnog kolektora i tlačni vod Škver dovršeni su u cijelosti u prvom dijelu godine. U mjesecu listopadu nastavljeni su radovi na ostalim gradilištima Projekta. Zaključno s 31. listopada na preostalim gradilištima Projekta izvedeno je sljedeće: Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo U odnosu na ...

Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u rujnu 2018.

Izgradnja spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole, sanacija kopnenog kolektora, sanacija obalnog kolektora i tlačni vod Škver dovršeni su u cijelosti u prvom dijelu godine. U mjesecu rujnu, a nakon stanke u izvođenju, zbog neometanja glavne turističke sezone, nastavljeni su radovi na ostalim gradilištima Projekta. Zaključno s 30. rujna na ...

Edukativno promotivno događanje 9. listopada u rovinjskim osnovnim školama: izvješće s događanja

U utorak, 9. listopada održano je drugo mini predstavljanje Projekta u rovinjskim osnovnim školama. Mini-predstavljanja Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj  dio su  aktivnosti informiranja i vidljivosti Projekta, a cilj im je naučiti djecu zašto je važno čuvati vode, što su onečišćenja, kako ih spriječiti, ...

Edukativno promotivno događanje 4.listopada: izvješće s događanja

U četvrtak, 4. listopada, unutar Dječjeg tjedna, kako je i najavljeno, održano je u organizaciji Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. i uz sudjelovanje 100-tinjak djece Dječjeg vrtića „Neven“ iz Rovinja edukacijsko-promotivno događanje na Trgu maršala Tita u trajanju od 10 do 12 sati. Na djeci primjeren način ispričana je priča o ...

Mini predstavljanje projekta u rovinjskim osnovnim školama 9. listopada: najava događanja

Nakon ljetne stanke, u utorak, 9. listopada u rovinjskim se osnovnim školama nastavlja s mini predstavljanjem Projekta učenicima i nastavnicima. Predstavljanje počinje u 8 sati u područnoj školi OŠ „Jurja Dobrile“ u Rovinjskom Selu, naselju koje će izgradnjom 25 km dugog novog kanalizacijskog sustava najdirektnije osjetiti pozitivne rezultate Projekta. Nakon ...

Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. i Dječji vrtić Neven zajedničkim edukativno-promotivnim događanjem obilježavaju Dječji tjedan

U četvrtak, 4. listopada, unutar Dječjeg tjedna, tradicionalne godišnje akcije Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske koja se održava ove godine od 1. do 7. listopada u Hrvatskoj, Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. i Dječji vrtić „Neven“ iz Rovinja organiziraju zajedničko edukacijsko-promotivno događanje na Trgu maršala Tita.  Događanje će trajati od 10 do ...

Praćenje kvalitete zraka uz granice uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) u Rovinju

Tvrtka DVOKUT – ECRO d.o.o. iz Zagreba sa svojim pokretnim ekološkim laboratorijem provodi ispitivanja kvalitete zraka uz granice uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) u Rovinju.  Mjere se sljedeći parametri : smjer i brzina vjetra, temperatura zraka ,vlaga u zraku, oborine, amonijak,  vodik – sulfid i merkaptani.  Ispitivanja se ...

Gostovanje u emisiji Radio Rovinj FM-a “Intervju tjedna”

Naš rovinjski projekt i tijek njegove provedbe opravdano izazivaju veliki interes lokalne zajednice zbog svih pozitivnih rezultata koje će donijeti završetak njegove provedbe.  O tijeku provedbe projekta govorili su u emisiji Radio Rovinj FM-a „Intervju tjedna“ Ognjen Pulić, direktor Odvodnje Rovinj Rovigno, direktori tvrtki angažiranih na izvođenju radova Sanjin Purić ...

Održana druga konferencija za medije Projekta

U petak, 27. srpnja,  u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2,  točno godinu dana nakon što je projekt Odlukom Vlade Republike Hrvatske proglašen strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske i 18 mjeseci nakon službenog početka projekta,  održana je, kako je i najavljeno, druga konferencija za medije ...

Druga konferencija za medije projekta: najava događanja

U petak, 27. srpnja 2018. godine, u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2, s početkom u 10 sati,  održat će se druga konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. U konferenciji će sudjelovati gradonačelnik Grada Rovinja, Marko Paliaga ...

Održano prethodno savjetovanje sa gospodarskim subjektima zainteresiranim za izvođenje radova izgradnje postrojenja pročišćivača otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj

U sklopu provedbe Projekta u tijeku su pripreme za postupak javne nabave radova velike vrijednosti:  izgradnje postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj. Procijenjena vrijednost radova je 112.337.880,00 HRK bez PDV-a, od čega za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda 107.307.880,00 HRK, a za ...

Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u lipnju 2018.

U mjesecu lipnju, radovi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj odvijali su se na pet gradilišta Projekta. Zaključno s 30. lipnja na gradilištima Projekta izvedeno je sljedeće: Izgradnja spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole Radovi na iskopu rova, polaganju cijevi i zatrpavanju rova dovršeni su ...

Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

Poziv za prethodno savjetovanje s pripadajućim prijedlogom cjelokupne Dokumentacije o nabavi dostupan je na stranicama EOJN: https://eojn.nn.hr  i u prilogu. Poziv na prethodno savjetovanje Izgradnja UPOV-a i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj

Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u svibnju 2018.

U mjesecu svibnju, radovi Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj intenzivno su se odvijali na svim lokacijama gradilišta Projekta. Zaključno s 31. svibnja na gradilištima Projekta izvedeno je sljedeće: Izgradnja spojnog kolektora Rovinjsko Selo – Gripole Izvedeno 3.388 m od 3.432 m glavnog kolektora sanitarne ...