Novosti

Recent post title

Radovi na povratnom vodu približavaju se kraju, na UPOV-u Cuvi u tijeku iskopi 1. faze bypass-a

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu pročišćene otpadne vode za navodnjavanje zelenih površina (nogometnih terena i turističkih kampova) privode se kraju. Trenutno se izvode radovi na dionici Polari – Veštar te preostaje za izvesti dio oko nogometnih igrališta u Rovinju. Ukupno je položeno 92 % cjevovoda. Na UPOV-u Cuvi tijekom perioda ...

U Domu kulture u Rovinju predstavljeni projekti Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.

U četvrtak, 28. travnja u Domu kulture u Rovinju- Rovigno prezentirani su aktualni projekti Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. gradskim vijećnicima te direktorima gradskih poduzeća i ravnateljima obrazovnih ustanova. Nakon uvodne riječi gradonačelnika grada Rovinja – Rovigno i direktora Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o., na redu su bile prezentacije četiri ...

Asfaltira se trasa povratnog tlačnog cjevovoda, na UPOV-u Cuvi u tijeku armirački i tesarski radovi

Tijekom ovoga tjedna asfaltirala se trasa povratnog tlačnog cjevovoda za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom u ulici Prve istarske brigade, te u kampu Polari. Na UPOV-u Cuvi odvijali su se armirački i tesarski radovi na objektu mehaničkog predtretmana, bioloških bazena i buduće upravne zgrade, gdje se izvodilo i betoniranje AB zidova ...

Tjedno izvješće o napretku radova na povratnom vodu i UPOV-u Cuvi

U kampu Polari završavaju se radovi polaganju cijevi i zatrpavanju rova povratnog tlačnog cjevovoda pročišćene otpadne vode. Ukupno do sada je postavljeno oko 80 % povratnog voda. Na lokaciji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) izvedeno je betoniranje armirano – betonske ploče na garaži za specijalizirana teretna vozila, te ...

Radovi u tijeku na UPOV-u Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom

Radovi na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) odvijaju se istovremeno na nekoliko pozicija. U tijeku su zidanje garaže za specijalizirana teretna vozila, iskopi i pripremanje posteljice za tampon upravne zgrade sa laboratorijem, te armirački radovi na biološkim bazenima. Na objektu mehaničkog pretretmana u tijeku su armiranje i tesarski ...

Radovi u tijeku na UPOV-u Cuvi i na trasi povratnog tlačnog cjevovoda

Na lokaciji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi)  u periodu od 28.02. do 04.03.2022.g. izvodili su se radovi na slaganju armature, te pripremi temeljne ploče na objektu mehaničkog predtretmana, radovi na pripremi posteljice za temeljnu ploču u dijelu za buduće biološke bazene dok je na objektu garaže za specijalizirana ...

Obavijest za građane Borika, Bolničkog naselja i naselja Valsavie

Radovi na UPOV-u Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom odvijaju se predviđenom dinamikom, te je do sada ukupno položeno 53 % tlačnog cjevovoda na dva ogranka. U ulici Prve istarske brigade završeni su iskopi, položene su cijevi i zatrpan je rov, te će se ubrzo započeti sa pripremama za ...

Tjedno izvješće radova na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi

U razdoblju od 07.02. do 11.02. 2022. na budućem Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi izvode se radovi na nekoliko pozicija. Na garaži za specijalizirana teretna vozila u tijeku je postavljanje temeljne kanalizacije i hidroizolacije temelja, zbijanje temeljnog tla te priprema za nultu ploču. Izvode se iskopi na budući mehanički ...

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu

Na slikama su prikazani radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom u ulici Prve istarske brigade i u naselju Villas Rubin. Od ukupnih 6,6 km povratnog voda, trenutno je položeno oko 45 % cjevovoda.

Trenutno stanje radova na gradilištu UPOV-a Cuvi

Radovi na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi svakim danom su intenzivniji. Trenutno se izvode radovi na izolaciji nadtemeljnih zidova buduće garaže za specijalizirana teretna vozila, iskopi za budući mehanički predtretman, pripremaju se bušotine za miniranje dijela za  biološke bazene, te izvode armirački radovi na nultoj ploči buduće kontrolne ...

Održana 8. konferencija za medije Projekta

U četvrtak, 27. siječnja 2022. godine s početkom u 10 sati, u Rovinju je održana osma konferencija za medije projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ . Na konferenciji su sudjelovali: gradonačelnik grada Rovinja-Rovigno Marko Paliaga, direktor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić, voditelj projekta Ivan ...

8. konferencija za medije projekta

U četvrtak, 27. siječnja 2022. godine, u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2, s početkom u 10 sati, održat će se osma konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. Glavna tema će bitiizgradnjauređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Prisutne ...

Radovi na UPOV-i Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom, odvijaju se predviđenom dinamikom. Izvedeno je oko 2,5 km cjevovoda. Iskopi se trenutno izvode na dva ogranka u turističkom naselju VIlas Rubin i u ulici Prve istarske brigade. Na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi danas su se intezivirali radovi ...

Nastavljaju se radovi na UPOV-u Cuvi i na povratnom tlačnom cjevovodu

Nakon pauze za blagdane, dana 10.01.2022.g. nastavili su se radovi na lokaciji UPOV-a Cuvi te na dvije lokacije na kojima se gradi povratni tlačni cjevovod. Na samoj lokaciji UPOV-a Cuvi u tijeku su zemljani radovi na iskopima budućih bioloških bazena, geodetski radovi iskolčavanja objekata te rušenje stare upravne zgrade. Iskopi ...

UPOV Cuvi posjetili studenti Fakulteta prirodnih znanosti iz Pule

Jučer, 10.siječnja 2022.g. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Cuvi posjetili su studenti treće godine Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule u pratnji profesora doc.dr.sc. Paola Paliage u sklopu kolegija „Sanitarna kontrola mora“.  Studenti su imali priliku upoznati se sa funkcioniranjem postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te ...

Objavljeno 2. izdanje periodičnog vjesnika Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.

Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. izradila je drugo izdanje periodičnog vjesnika u kojem se mogu pročitati i pogledati najnovije vijesti i aktivnosti vezane uz Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj, novosti iz područja gospodarenja vodama, te ostale aktualnosti vezane uz rad poduzeća na području grada ...

Radovi na UPOV Cuvi i povratnom vodu prije blagdanske stanke

Radovi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom odvijaju se još danas, 23.12.2021.g., nakon čega slijedi stanka za blagdane do 10.01.2022.g. Ukupno je izvedeno 2.200 m povratnog tlačnog cjevovoda. Na slikama su prikazani pripremi radovi na budućoj kontrolnoj sobi na Postrojenju ...

U tijeku radovi na novom UPOV-u Cuvi i povratnom vodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom

Dana 17.12.2021.g. započeli su radovi na asfaltiranju ulice Kresinskih žrtava od raskrižja sa ulicom Centener do košarkaškog igrališta i raskrižja sa ulicom Luje Adamovića, dok su iskopi povratnog tlačnog cjevovoda za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom nastavljeni u ulici Prve istarske brigade i na lokaciji uvale Cuvi. Staza za pješake i ...

Izdana građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Dana 02.12.2021.g. izdana je građevinska dozvola za izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na Cuvima, te slijedi prijava gradilišta i sve druge zakonski predviđene aktivnosti. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda biti će kapaciteta 63.000 ES i membranskog tipa, te će pročišćavati svu otpadnu vodu grada Rovinja – Rovigno  koja dospije ...

Odvodnji Rovinj -Rovigno d.o.o. dodijeljena dodatna bespovratna sredstva za sufinanciranje EU projekta u iznosu od 10.000.000,00 kn

Dana 29.11.2021.g. potpisan je Ugovor o sufinanciranju provedbe Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Odobren je iznos od 10.000.000,00 kn bespovratnih sredstava za dio koji obuhvaća troškove koje je Odvodnja Rovinj- Rovigno d.o.o. dužna osigurati iz vlastitih ...

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sudjelovao na Danima otvorenih vrata EU projekata

U ponedjeljak, 29. studenog 2021. godine,  u Rovinju je održano predstavljanje projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata. Dane otvorenih vrata EU projekata organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ciljem predstavljanja EU sufinanciranih projekata koji su ...

Predstavljanje projekta – dani otvorenih vrata EU projekata

Pridružite nam se na predstavljaju Projekta prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata. Kroz prezentaciju projekta i promotivne materijale saznajte više o provedenim i planiranim aktivnostima te ciljevima i značajkama projekta. Predstavljanje će se održati u ponedjeljak 29. studenog od ...

Posjet gradonačelnika grada Rovinja- Rovigno gradilištu na lokaciji budućeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

U ponedjeljak, 15.11. gradilište su posjetili uz gradonačelnika grada Rovinja-Rovigno g. Marka Paliagu i zamjenik gradonačelnika g. David Modrušan te pročelnica Upravnog odijela za komunalno gospodarstvo i izgradnju gđa Tanja Mišeta. Obilazak su vodili uz direktora Odvodnje Rovinja-Rovigno d.o.o. g. Ognjena Pulića i g. Igor Marjanović, rukovoditelj održavanja i operative ...

Započeli pripremi radovi na lokaciji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi

Dana 27.10. započeli su pripremni radovi na garaži za teretna vozila na lokaciji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi u sklopu EU projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj, te se u utorak, 02.11. planira započeti sa iskopima iste. Također, istodobno se započelo sa izvođenjem radova ...

Novosti o projektu sutra na Radio Rovinj FM-u

Sutra u 13 sati poslušajte emisiju Gradske minute na Radio Rovinj FM-u. U emisiji gostuje direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. gospodin Ognjen Pulić. Jedna od tema će, između ostalih, biti i napredak Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj.

Ponovno korištenje dijela pročišćenih otpadnih voda u gradu Rovinju – Rovigno

U utorak 14. rujna planiran je početak izgradnje povratnog voda kojim će se dio pročišćene vode iz Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda vraćati u upotrebu. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda izgradit će se na lokaciji Cuvi. U ovom trenutku su dovršeni glavni projekti za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda te ...

Rovinj – Rovigno broji 2.711.153 noćenja

Kako prenosi mrežna stranica Grada Rovinja-Rovigno, od početka godine do danas ostvareno je 2.711.153 noćenja što naš grad trenutno čini najuspješnijom turističkom destinacijom u Hrvatskoj. U odnosu na prošlu godinu, do sad je ostvareno 70% više noćenja. Poboljšanje infrastrukture grada izuzetno je važno za jačanje turističkog potencijala, što pokazuje da ...

Preporuka Komisije (EU) 2021/472 – Nadzor virusa SARS-CoV-2 u otpadnim vodama

Europska komisija je 17. ožujka 2021. objavila preporuku o zajedničkom pristupu uspostavi sustavnog nadzora nad virusom SARS-CoV-2 i njegovim sojevima u otpadnim vodama u EU-u. U preporuci između ostalog stoji: „Nadzor nad otpadnim vodama može se upotrebljavati u svrhe prevencije ili ranog upozoravanja jer bi se otkrivanje virusa u otpadnim ...

Završen dio radova na uređenju vakumske stanice

Početkom lipnja započeli su radovi na uređenju okoliša i manipulativnog prostora za vozila u sklopu vakuumske stanice smještene u Bolničkom naselju. Do sad su izvedeni radovi na izgradnji kamenog zida oko radnog djelokruga vakuumske stanice te priprema za postavljanje rampe. Nakon turističke sezone pristupit će se podizanju betonske pokrovne ploče ...

Uređenje okoliša vakuumske stanice

Započelo je uređenje okoliša vakumske stanice na Bolničkom naselju. Vakumska stanica izgrađena je u sklopu ovog projekta te se nalazi u funkciji od kraja 2019. godine. Pristupit će se  uređenju neposrednog okoliša same vakumske stanice čime će se vizura na taj objekt značajno poboljšati. Radovi se odnose na uređenje pristupnog ...

Pojava bijelih i crvenih mrlja duž Rovinjskog priobalja

Nakon brojnih upita građana o bijelim i crvenim mrljama duž Rovinjskog priobalja obavještavamo sve građane i posjetitelje Grada Rovinja-Rovigno kako se ne radi o ispuštanju fekalnih voda u more već se radi o morskom cvjetanju koje se uobičajeno događa krajem lipnja i početkom srpnja. Razlog događanja ove pojave je naglo ...

Europska komisija objavila izvješće o kvaliteti vode za kupanje

Jučer je objavljeno godišnje izvješće o kvaliteti vode za kupanje koje je potvrdilo da nema velikih onečišćenja na europskim kupalištima. Hrvatska je među 5 zemalja, uz Grčku, Maltu, Cipar i Austriju, u kojima je kvaliteta vode za kupanje na 95% ili više uzoraka ocijenjena kao izvrsna. Ovo izvješće je može ...

Svjetski dan zaštite okoliša

U subotu, 05. lipnja obilježen je Svjetski dan zaštite okoliša. Glavna tema ove godina bila je obnova ekosustava. Ekosustav čine svi živi organizmi i okolina u kojoj žive. Brojni ekosustavi osjećaju negativne posljedice ljudskog djelovanja, a mnogi su i nepovratno uništeni. Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša Program zaštite okoliša Ujedinjenih ...

Zaštićena područja i područja ekološke mreže u našem gradu

Jeste li znali da se Rovinj nalazi na području ekološke mreže Natura 2000 i na zaštićenom području? Gdje se sve u Republici Hrvatskoj nalaze zaštićena područja? Zašto su zaštićena? Sve informacije pronađite na interaktivnoj karti bioportala: http://www.bioportal.hr/gis/ Zavod za zaštitu okoliša i prirode Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH prenosi ...

AKCIJSKI PLAN EU-a: „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla“ i Zeleni tjedan EU

Europska komisija jučer je donijela akcijski plan „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla“. Akcijski plan je dio Europskog zelenog plana (Green deal). U akcijskom planu su izneseni neki od glavnih ciljeva smanjenja onečišćenja do 2030. godine, a konačni cilj je usmjeravanje EU prema cilju za 2050. godinu ...

Europski propis o klimi

U svrhu provođenja Europskog zelenog plana (Green Deal) koji za glavni cilj ima postizanje klimatske neutralnosti, Europska unija prolazi kroz brojne prilagodbe. Jedan od najvažnijih koraka je donošenje prvog europskog propisa o klimi. Iako prijedlog propisa koji je Europska komisija iznijela početkom ožujka 2020. još nije stupio na snagu, tijekom ...

Dan planeta Zemlje!

Danas obilježavamo Dan planeta Zemlje. Ovaj dan nam je podsjetnik na važnost očuvanja Zemlje. Svijest svjetskog stanovništva o sve vidljivijim posljedicama onečišćenja našeg planeta svakodnevno raste. Mnogo se toga mijenja u načinu života kako bismo zaštiti okoliš u kojem živimo. Jedan o takvih primjera je i ovaj projekt koji će ...

Održavanje i čišćenje obalnog kolektora

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. proveli su redovno održavanje i čišćenje obalnog kolektora koji je saniran u sklopu ovog projekta kao dio Aktivnosti 2. Kroz projekt su nabavljena vozila i opreme koja je korištena za održavanje i čišćenje obalnog kolektora, ali i drugih segmenata sustava odvodnje aglomeracije Rovinj. Projekt prikupljanja, odvodnje ...

Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 35.000.000,00 kn

Nakon dugotrajnih priprema odobrena su dodatna sredstva koja će omogućiti uspješnu realizaciju svih aktivnosti jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Gradu Rovinju –  Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. Potreba za dodatnim sredstvima javila se zbog kompliciranog procesa javne nabave za izgradnju postrojenja za pročišćavanje ...

Za djecu i roditelje!

ZEMLJOTEKA je interaktivna edukativno-zabavna platforma za  djecu od 7 do 11 godina na kojoj će kroz igru naučiti kako zaštiti i očuvati našu Zemlju! Istražite mogućnosti ovo izvrsne platforme. Platforma je nastala prema inicijativi Europske komisije. https://zemljoteka.hr/

Održavanje vakuumske stanice

Kako bi se osigurao ispravan rad crpki djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno izvršili čišćenje vakuumske stanice. Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te pregledu ispravnosti crpki i ostale ugrađene opreme. Vakuumska kanalizacija na području Borika i Bolničkog naselja, kao i ...

Pametan tuš

Dnevno svatko od nas potroši oko 100 l vode za tuširanje ili kupanje. Voda nakon tuširanja odlazi u odvod i spaja se s ostalim otpadnim vodama koje potom ulaze u složen proces pročišćavanja. Uzevši u obzir činjenicu da zalihe vode na Zemlji nisu neograničene te da broj stanovnika kontinuirano raste, ...

Pritisak na oceane u pandemiji koronavirusa

Kako prenosi portal Održivi razvoj okoliša, u 2020. godini smo zbog specifičnih uvjeta izazvanih  pandemijom koronavirusa dodatno zagadili naše oceane plastikom. Procijenjeno je da se zbog povećane upotrebe jednokratnih maski za lice u ocenima našlo čak  1,56 milijardi maski. Općenito je dodatno povećana potrošnja plastike zbog veće brige o higijeni, ...

Kako napreduje izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj?

Složen proces izgradnje Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda planiranog u okviru našeg projekta na lokaciji Cuvi, predviđen je u trajanju od 35 mjeseci, a sastoji se od: Projektiranja, ishođenja dozvola, građenja, testova prije i pri puštanju u rad (22 mjeseca); Testova po dovršetku uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o ...

Čišćenje crpne stanice „Kino“

Dana 26. studenog 2020. izvršeno je strojno čišćenje crpne stanice „Kino“ prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja-Rovingo kako bi se osigurao ispravan rad crpki i ostale opreme. Čišćenje CS „Kino“ proveli su djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Dio opreme korištene za održavanje sustava javne odvodnje nabavljen je ...

Prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda poboljšava se diljem EU

Europska komisija objavila je deseto izvješće o provedbi Direktive o pročišćavanju otpadnih voda. Podaci iz izvješća pokazuju općenit trend poboljšanja u prikupljanju i obradi otpadnih vod. Također, podaci pokazuju da sve države članice ne provode Direktivu jednako uspješno. Konačni cilj Komisije je postizanje nulte stope onečišćenja. Cijelu objavu Komisije kao ...

Osjetljiva područja

Osjetljiva područja su područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda, prije ispuštanja pročišćenih komunalnih otpadnih voda u vodna tijela potrebno provesti viši stupanj pročišćavanja otpadnih voda od sekundarnog pročišćavanja u aglomeracijama sa ukupnim opterećenjem većim od 10.000 ES (ekvivalent stanovnika). Naprednijim postupcima pročišćavanja smanjuje se unos prvenstveno spojeva ...

Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije

Tijekom izbijanja svake pandemije zaraznih bolesti, pa tako i ove aktualne pandemije koronavirusa, zaštita ljudskog zdravlja postaje prioritet. Kroz povijest se pokazalo da su čista pitka voda, pravilno postupanje s otpadnim vodama, dobri higijenski uvjeti i pravilno gospodarenjem otpadom ključni za suzbijanje zaraznih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija  (World Health Organization ...

U rujnu obilježena 144. godišnjica upravljanja vodama u Hrvatskoj

Briga o vodi kao jednom od najvažnijih prirodnih resursa, bitna je za gospodarski razvoj, ali i kvalitetu života. Početak institucionalnog upravljanja vodama seže u 1876. godinu, kad je, 07. rujna, biskup Josip Juras Strossmayer osnovao Društvo za regulaciju rijeke Vuke. Tijekom godina nastale su Hrvatske vode, a već 1891. godine ...