Novosti

Recent post title

UPOV Cuvi posjetili studenti 3. godine Znanosti o moru sa profesorom

Dana 23.01.2023.g. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Cuvi, posjetili su studenti treće godine fakulteta Znanosti o moru iz Pule sa profesorom Paolom Paliagom u sklopu kolegija Sanitarna kontrola mora. Nakon uvodne riječi direktora Odvodnje Rovinj  – Rovigno d.o.o. Ognjena Pulića, studenti su pogledali dokumentarni  film o izvedenim radovima ...

UPOV Cuvi – u tijeku je pokusni rad biološkog modula, u upravnoj zgradi montira se namještaj i uređuje laboratorij

Tijekom ovoga tjedna u upravnoj zgradi montirao se namještaj za urede, arhivu te se započelo sa montažom opreme za budući laboratorij. Na zgradi mehaničkog predtretmana izvode se radovi na fasadi te montaža mosne dizalice za održavanje linija mehaničkog predtretmana. Ispred garaže za teretna vozila započelo je uređenje platoa nakon završenih ...

Radovi na UPOV-u Cuvi

U posljednjem tjednu 2022.godine radovi na UPOV-u Cuvi odvijali su se prema dinamičkom planu. Na zgradi egalizacije i obrade mulja ugrađivala se oprema, te su se izvodili bravarski radovi i radovi na krovu. U okviru zgrade biološkog tretmana ugrađivale su se INOX cijevi za ispust pročišćene vode. Pored objekta mehaničkog ...

UPOV Cuvi i postrojenje za solarno sušenje mulja

Tijekom perioda od 12.12.-16.12.2022.g. na UPOV-u Cuvi izvodili su se radovi na nekoliko lokacija : Mehanički predtretman – istraživanje kvalitete otpadne vode na ulazu u sklopu pokusnog rada. Egalizacija i obrada mulja– ugradnja opreme i cjevovoda dehidracije, opreme i cjevovoda za stabilizaciju mulja, te testovi motora i signala u sklopu ...

UPOV Cuvi posjetili direktor i inženjeri krčke vodoopskrbe i odvodnje

Dana 08.11.2022. godine Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Cuvi, posjetili su direktor Ponikve voda d.o.o. iz Krka g. Neven Hržić skupa s inženjerima i rukovoditeljima društva, te bivši umirovljeni direktor i poznati hrvatski stručnjak za vodno gospodarstvo g. Ivica Plišić. Nakon uvodnog dokumentarnog filma o izvedenim radovima koji ...

Na UPOV-u Cuvi započinje ugradnja membrana – „srca“ postrojenja

Membrane za pročišćavanje otpadne vode danas su dovezene na lokaciju UPOV-a Cuvi u kontroliranoj atmosferi, zaštićene glicerolom, u kamionima hladnjačama, čija se temperatura održavala u intervalu od 5-35 ℃. Membrane su u kutijama iskrcane na plato bioloških bazena te će se danas započeti sa ugradnjom u prvu membransku komoru od ...

Montaža fasade na garaži približava se kraju, na upravnoj zgradi se postavljaju keramičke pločice

U posljednja dva tjedna na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi izvodili su se radovi na svim objektima. Na garaži za specijalizirana teretna vozila montirala se ventilirana fasada čiji se završetak očekuje do kraja tjedna, te su se izvodili radovi na elektroinstalacijama. Na objektu mehaničkog predtretmana u tijeku je postava ...

UPOV Cuvi posjetili učenici i profesori strukovne škole „Eugena Kumičića“ Rovinj

Dana 25.10.2022.g. su u vodstvu profesora Dubravke Crismanich i Đanija Božac, Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi posjetili učenici 2. i 3. razreda Strukovne škole „Eugena Kumičića“ iz Rovinja. Nakon odgledanog videa o izvedenim radovima koji se financiraju u sklopu EU projekta na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama, te aktualnim ...

UPOV Cuvi – Montira se oprema na biološkom tretmanu, izvode se instalacije u objektima

U ovome tjednu na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda istovremeno se izvode radovi na nekoliko objekata: Garaža za teretna vozila: izrada ventilirane fasade, gletanje i bojanje unutarnjih zidova Upravna zgrada: montaža alu bravarije i izrada estriha, te izvođenje instalacija. Kontrolna stanica: izvođenje instalacija i izrada ravnog krova Egalizacija: montaža oplate ...

Radovi na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi u periodu 19.09. – 23.09.

Tijekom proteklog tjedna radovi su se orijentirali prema unutarnjim dijelovima objekta garaže gdje su se montirala alku bravarija, prozori i vrata, upravnu zgradu i montiranje unutarnjih, pregradnih zidova, te strojarskih i instalacija vodovoda i kanalizacije. Na objektu biološkog tretmana montira se oprema te izvodi unutarnja hidroizolacija. Napunjen je jedan budući ...

Radovi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi

Radovi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi odvijaju se predviđenom dinamikom. Trenutno je u tijeku armiranje ploče objekta egalizacije, a tijekom tjedna na objektu mehaničkog predtretmana montirao se i klasirer pijeska, te je gruba rešetka prespojena tako da ide u beskonačnu vreću pa u kontejner. U upravnoj zgradi sa ...

Rješenje problema nastalih restrikcijom vode u Istri

U emisiji „Rovinjska kronika“ koja je emitirana 31. srpnja 2022.g. na TV Nova Pula gostovali su gradonačelnik grada Rovinja – Rovigno Marko Paliaga, direktor Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić i predstavnik izvođača radova na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Branko Potočnik iz tvrtke CID – čistilne naprave d.o.o. ...

Započeli zemljani radovi na postrojenju za solarno sušenje mulja Lokva Vidotto

Nakon što je ishodovana građevinska dozvola, krajem srpnja započeli su iskopi za izgradnju budućeg Postrojenja za solarno sušenje mulja na lokaciji komunalno servisne zone Lokva Vidotto. Dehidrirani mulj sa Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi transportirat će se na lokaciju budućeg Postrojenje za solarno sušenje mulja, gdje će se u ...

UPOV Cuvi – pušten u rad novi dio mehaničkog predretmana

Izgradnjom dijela mehaničkog predretmana novog uređaja, te ugradnjom opreme, u subotu 16. srpnja 2022. godine smo uspješno pustili u rad grubu rešetku novoga postrojenja te demontirali zadnji dio staroga postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi.

UPOV Cuvi – započela ugradnja opreme mehaničkog predtretmana

Tijekom ovoga tjedna započeli su radovi na ugradnji dijela opreme mehaničkog predtretmana, automatske i ručne grube rešetke te fine rešetke za štićenje podmorskog ispusta na objektu incidentnog preljeva. Također, izvodili su se radovi pripremi terena za duboki iskop za budući objekt egalizacije. Na objektu upravne zgrade sa laboratorijem izvodila se ...

Trenuto stanje na gradilištu – UPOV Cuvi

Na UPOV-u Cuvi tijekom ovoga tjedna nastavili su se strojni iskopi za objekt buduće egalizacije i obrade mulja, dok su se na garaži za specijalizirana teretna vozila montirale čelične konstrukcije. Na objektu mehaničkog predtretmana i na upravnoj zgradi u tijeku je izrada atike na krovnoj ploči  (oplata + beton), a ...

Posjet gradilištu UPOV-a Cuvi

U utorak 14. lipnja održan je posjet gradilištu uređaja za pročišćavanje otpadnih voda koji se trenutno gradi na lokaciji Cuvi u Rovinju. Aktualni radovi dio su Projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. Gradilište su posjetili : gradonačelnik grada Rovinja-Rovigno Marko Paliaga i direktor Odvodnje Rovinj ...

Radovi na UPOV-u Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu

Tijekom ovoga tjedna na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi izvodili su se armirački radovi, te slaganje oplate na objektu biološkog tretmana, dok se na objektu mehaničkog predtretmana izvodilo postavljanje podložnog betona (kota 0,00) . Jedan dio rova za bypass je zatrpan, te kreće druga faza iskopa za postavljanje cijevi ...

Radovi na povratnom vodu približavaju se kraju, na UPOV-u Cuvi u tijeku iskopi 1. faze bypass-a

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu pročišćene otpadne vode za navodnjavanje zelenih površina (nogometnih terena i turističkih kampova) privode se kraju. Trenutno se izvode radovi na dionici Polari – Veštar te preostaje za izvesti dio oko nogometnih igrališta u Rovinju. Ukupno je položeno 92 % cjevovoda. Na UPOV-u Cuvi tijekom perioda ...

U Domu kulture u Rovinju predstavljeni projekti Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.

U četvrtak, 28. travnja u Domu kulture u Rovinju- Rovigno prezentirani su aktualni projekti Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. gradskim vijećnicima te direktorima gradskih poduzeća i ravnateljima obrazovnih ustanova. Nakon uvodne riječi gradonačelnika grada Rovinja – Rovigno i direktora Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o., na redu su bile prezentacije četiri ...

Asfaltira se trasa povratnog tlačnog cjevovoda, na UPOV-u Cuvi u tijeku armirački i tesarski radovi

Tijekom ovoga tjedna asfaltirala se trasa povratnog tlačnog cjevovoda za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom u ulici Prve istarske brigade, te u kampu Polari. Na UPOV-u Cuvi odvijali su se armirački i tesarski radovi na objektu mehaničkog predtretmana, bioloških bazena i buduće upravne zgrade, gdje se izvodilo i betoniranje AB zidova ...

Tjedno izvješće o napretku radova na povratnom vodu i UPOV-u Cuvi

U kampu Polari završavaju se radovi polaganju cijevi i zatrpavanju rova povratnog tlačnog cjevovoda pročišćene otpadne vode. Ukupno do sada je postavljeno oko 80 % povratnog voda. Na lokaciji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) izvedeno je betoniranje armirano – betonske ploče na garaži za specijalizirana teretna vozila, te ...

Radovi u tijeku na UPOV-u Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom

Radovi na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi) odvijaju se istovremeno na nekoliko pozicija. U tijeku su zidanje garaže za specijalizirana teretna vozila, iskopi i pripremanje posteljice za tampon upravne zgrade sa laboratorijem, te armirački radovi na biološkim bazenima. Na objektu mehaničkog pretretmana u tijeku su armiranje i tesarski ...

Radovi u tijeku na UPOV-u Cuvi i na trasi povratnog tlačnog cjevovoda

Na lokaciji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV Cuvi)  u periodu od 28.02. do 04.03.2022.g. izvodili su se radovi na slaganju armature, te pripremi temeljne ploče na objektu mehaničkog predtretmana, radovi na pripremi posteljice za temeljnu ploču u dijelu za buduće biološke bazene dok je na objektu garaže za specijalizirana ...

Obavijest za građane Borika, Bolničkog naselja i naselja Valsavie

Radovi na UPOV-u Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom odvijaju se predviđenom dinamikom, te je do sada ukupno položeno 53 % tlačnog cjevovoda na dva ogranka. U ulici Prve istarske brigade završeni su iskopi, položene su cijevi i zatrpan je rov, te će se ubrzo započeti sa pripremama za ...

Tjedno izvješće radova na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi

U razdoblju od 07.02. do 11.02. 2022. na budućem Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi izvode se radovi na nekoliko pozicija. Na garaži za specijalizirana teretna vozila u tijeku je postavljanje temeljne kanalizacije i hidroizolacije temelja, zbijanje temeljnog tla te priprema za nultu ploču. Izvode se iskopi na budući mehanički ...

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu

Na slikama su prikazani radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom u ulici Prve istarske brigade i u naselju Villas Rubin. Od ukupnih 6,6 km povratnog voda, trenutno je položeno oko 45 % cjevovoda.

Trenutno stanje radova na gradilištu UPOV-a Cuvi

Radovi na izgradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi svakim danom su intenzivniji. Trenutno se izvode radovi na izolaciji nadtemeljnih zidova buduće garaže za specijalizirana teretna vozila, iskopi za budući mehanički predtretman, pripremaju se bušotine za miniranje dijela za  biološke bazene, te izvode armirački radovi na nultoj ploči buduće kontrolne ...

Održana 8. konferencija za medije Projekta

U četvrtak, 27. siječnja 2022. godine s početkom u 10 sati, u Rovinju je održana osma konferencija za medije projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ . Na konferenciji su sudjelovali: gradonačelnik grada Rovinja-Rovigno Marko Paliaga, direktor Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o. Ognjen Pulić, voditelj projekta Ivan ...

8. konferencija za medije projekta

U četvrtak, 27. siječnja 2022. godine, u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2, s početkom u 10 sati, održat će se osma konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. Glavna tema će bitiizgradnjauređaja za pročišćavanje otpadnih voda. Prisutne ...

Radovi na UPOV-i Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu

Radovi na povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom, odvijaju se predviđenom dinamikom. Izvedeno je oko 2,5 km cjevovoda. Iskopi se trenutno izvode na dva ogranka u turističkom naselju VIlas Rubin i u ulici Prve istarske brigade. Na postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi danas su se intezivirali radovi ...

Nastavljaju se radovi na UPOV-u Cuvi i na povratnom tlačnom cjevovodu

Nakon pauze za blagdane, dana 10.01.2022.g. nastavili su se radovi na lokaciji UPOV-a Cuvi te na dvije lokacije na kojima se gradi povratni tlačni cjevovod. Na samoj lokaciji UPOV-a Cuvi u tijeku su zemljani radovi na iskopima budućih bioloških bazena, geodetski radovi iskolčavanja objekata te rušenje stare upravne zgrade. Iskopi ...

UPOV Cuvi posjetili studenti Fakulteta prirodnih znanosti iz Pule

Jučer, 10.siječnja 2022.g. Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Cuvi posjetili su studenti treće godine Fakulteta prirodnih znanosti Sveučilišta Jurja Dobrile iz Pule u pratnji profesora doc.dr.sc. Paola Paliage u sklopu kolegija „Sanitarna kontrola mora“.  Studenti su imali priliku upoznati se sa funkcioniranjem postojećeg uređaja za pročišćavanje otpadnih voda te ...

Objavljeno 2. izdanje periodičnog vjesnika Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o.

Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. izradila je drugo izdanje periodičnog vjesnika u kojem se mogu pročitati i pogledati najnovije vijesti i aktivnosti vezane uz Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj, novosti iz područja gospodarenja vodama, te ostale aktualnosti vezane uz rad poduzeća na području grada ...

Radovi na UPOV Cuvi i povratnom vodu prije blagdanske stanke

Radovi na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi i povratnom tlačnom cjevovodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom odvijaju se još danas, 23.12.2021.g., nakon čega slijedi stanka za blagdane do 10.01.2022.g. Ukupno je izvedeno 2.200 m povratnog tlačnog cjevovoda. Na slikama su prikazani pripremi radovi na budućoj kontrolnoj sobi na Postrojenju ...

U tijeku radovi na novom UPOV-u Cuvi i povratnom vodu za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom

Dana 17.12.2021.g. započeli su radovi na asfaltiranju ulice Kresinskih žrtava od raskrižja sa ulicom Centener do košarkaškog igrališta i raskrižja sa ulicom Luje Adamovića, dok su iskopi povratnog tlačnog cjevovoda za navodnjavanje pročišćenom otpadnom vodom nastavljeni u ulici Prve istarske brigade i na lokaciji uvale Cuvi. Staza za pješake i ...

Izdana građevinska dozvola za izgradnju postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

Dana 02.12.2021.g. izdana je građevinska dozvola za izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na Cuvima, te slijedi prijava gradilišta i sve druge zakonski predviđene aktivnosti. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda biti će kapaciteta 63.000 ES i membranskog tipa, te će pročišćavati svu otpadnu vodu grada Rovinja – Rovigno  koja dospije ...

Odvodnji Rovinj -Rovigno d.o.o. dodijeljena dodatna bespovratna sredstva za sufinanciranje EU projekta u iznosu od 10.000.000,00 kn

Dana 29.11.2021.g. potpisan je Ugovor o sufinanciranju provedbe Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sa Ministarstvom regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Odobren je iznos od 10.000.000,00 kn bespovratnih sredstava za dio koji obuhvaća troškove koje je Odvodnja Rovinj- Rovigno d.o.o. dužna osigurati iz vlastitih ...

Projekt prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj sudjelovao na Danima otvorenih vrata EU projekata

U ponedjeljak, 29. studenog 2021. godine,  u Rovinju je održano predstavljanje projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata. Dane otvorenih vrata EU projekata organizira Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije s ciljem predstavljanja EU sufinanciranih projekata koji su ...

Predstavljanje projekta – dani otvorenih vrata EU projekata

Pridružite nam se na predstavljaju Projekta prikupljanja odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj u sklopu Dana otvorenih vrata EU projekata. Kroz prezentaciju projekta i promotivne materijale saznajte više o provedenim i planiranim aktivnostima te ciljevima i značajkama projekta. Predstavljanje će se održati u ponedjeljak 29. studenog od ...

Posjet gradonačelnika grada Rovinja- Rovigno gradilištu na lokaciji budućeg postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda

U ponedjeljak, 15.11. gradilište su posjetili uz gradonačelnika grada Rovinja-Rovigno g. Marka Paliagu i zamjenik gradonačelnika g. David Modrušan te pročelnica Upravnog odijela za komunalno gospodarstvo i izgradnju gđa Tanja Mišeta. Obilazak su vodili uz direktora Odvodnje Rovinja-Rovigno d.o.o. g. Ognjena Pulića i g. Igor Marjanović, rukovoditelj održavanja i operative ...

Započeli pripremi radovi na lokaciji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi

Dana 27.10. započeli su pripremni radovi na garaži za teretna vozila na lokaciji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi u sklopu EU projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj, te se u utorak, 02.11. planira započeti sa iskopima iste. Također, istodobno se započelo sa izvođenjem radova ...

Novosti o projektu sutra na Radio Rovinj FM-u

Sutra u 13 sati poslušajte emisiju Gradske minute na Radio Rovinj FM-u. U emisiji gostuje direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. gospodin Ognjen Pulić. Jedna od tema će, između ostalih, biti i napredak Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj.

Ponovno korištenje dijela pročišćenih otpadnih voda u gradu Rovinju – Rovigno

U utorak 14. rujna planiran je početak izgradnje povratnog voda kojim će se dio pročišćene vode iz Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda vraćati u upotrebu. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda izgradit će se na lokaciji Cuvi. U ovom trenutku su dovršeni glavni projekti za postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda te ...

Rovinj – Rovigno broji 2.711.153 noćenja

Kako prenosi mrežna stranica Grada Rovinja-Rovigno, od početka godine do danas ostvareno je 2.711.153 noćenja što naš grad trenutno čini najuspješnijom turističkom destinacijom u Hrvatskoj. U odnosu na prošlu godinu, do sad je ostvareno 70% više noćenja. Poboljšanje infrastrukture grada izuzetno je važno za jačanje turističkog potencijala, što pokazuje da ...

Preporuka Komisije (EU) 2021/472 – Nadzor virusa SARS-CoV-2 u otpadnim vodama

Europska komisija je 17. ožujka 2021. objavila preporuku o zajedničkom pristupu uspostavi sustavnog nadzora nad virusom SARS-CoV-2 i njegovim sojevima u otpadnim vodama u EU-u. U preporuci između ostalog stoji: „Nadzor nad otpadnim vodama može se upotrebljavati u svrhe prevencije ili ranog upozoravanja jer bi se otkrivanje virusa u otpadnim ...

Završen dio radova na uređenju vakumske stanice

Početkom lipnja započeli su radovi na uređenju okoliša i manipulativnog prostora za vozila u sklopu vakuumske stanice smještene u Bolničkom naselju. Do sad su izvedeni radovi na izgradnji kamenog zida oko radnog djelokruga vakuumske stanice te priprema za postavljanje rampe. Nakon turističke sezone pristupit će se podizanju betonske pokrovne ploče ...

Uređenje okoliša vakuumske stanice

Započelo je uređenje okoliša vakumske stanice na Bolničkom naselju. Vakumska stanica izgrađena je u sklopu ovog projekta te se nalazi u funkciji od kraja 2019. godine. Pristupit će se  uređenju neposrednog okoliša same vakumske stanice čime će se vizura na taj objekt značajno poboljšati. Radovi se odnose na uređenje pristupnog ...

Pojava bijelih i crvenih mrlja duž Rovinjskog priobalja

Nakon brojnih upita građana o bijelim i crvenim mrljama duž Rovinjskog priobalja obavještavamo sve građane i posjetitelje Grada Rovinja-Rovigno kako se ne radi o ispuštanju fekalnih voda u more već se radi o morskom cvjetanju koje se uobičajeno događa krajem lipnja i početkom srpnja. Razlog događanja ove pojave je naglo ...