Novosti

Recent post title

Održavanje i čišćenje obalnog kolektora

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. proveli su redovno održavanje i čišćenje obalnog kolektora koji je saniran u sklopu ovog projekta kao dio Aktivnosti 2. Kroz projekt su nabavljena vozila i opreme koja je korištena za održavanje i čišćenje obalnog kolektora, ali i drugih segmenata sustava odvodnje aglomeracije Rovinj. Projekt prikupljanja, odvodnje ...

Odobrena dodatna sredstva u iznosu od 35.000.000,00 kn

Nakon dugotrajnih priprema odobrena su dodatna sredstva koja će omogućiti uspješnu realizaciju svih aktivnosti jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Gradu Rovinju –  Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. Potreba za dodatnim sredstvima javila se zbog kompliciranog procesa javne nabave za izgradnju postrojenja za pročišćavanje ...

Za djecu i roditelje!

ZEMLJOTEKA je interaktivna edukativno-zabavna platforma za  djecu od 7 do 11 godina na kojoj će kroz igru naučiti kako zaštiti i očuvati našu Zemlju! Istražite mogućnosti ovo izvrsne platforme. Platforma je nastala prema inicijativi Europske komisije. https://zemljoteka.hr/

Održavanje vakuumske stanice

Kako bi se osigurao ispravan rad crpki djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno izvršili čišćenje vakuumske stanice. Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te pregledu ispravnosti crpki i ostale ugrađene opreme. Vakuumska kanalizacija na području Borika i Bolničkog naselja, kao i ...

Pametan tuš

Dnevno svatko od nas potroši oko 100 l vode za tuširanje ili kupanje. Voda nakon tuširanja odlazi u odvod i spaja se s ostalim otpadnim vodama koje potom ulaze u složen proces pročišćavanja. Uzevši u obzir činjenicu da zalihe vode na Zemlji nisu neograničene te da broj stanovnika kontinuirano raste, ...

Pritisak na oceane u pandemiji koronavirusa

Kako prenosi portal Održivi razvoj okoliša, u 2020. godini smo zbog specifičnih uvjeta izazvanih  pandemijom koronavirusa dodatno zagadili naše oceane plastikom. Procijenjeno je da se zbog povećane upotrebe jednokratnih maski za lice u ocenima našlo čak  1,56 milijardi maski. Općenito je dodatno povećana potrošnja plastike zbog veće brige o higijeni, ...

Kako napreduje izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj?

Složen proces izgradnje Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda planiranog u okviru našeg projekta na lokaciji Cuvi, predviđen je u trajanju od 35 mjeseci, a sastoji se od: Projektiranja, ishođenja dozvola, građenja, testova prije i pri puštanju u rad (22 mjeseca); Testova po dovršetku uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o ...

Čišćenje crpne stanice „Kino“

Dana 26. studenog 2020. izvršeno je strojno čišćenje crpne stanice „Kino“ prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja-Rovingo kako bi se osigurao ispravan rad crpki i ostale opreme. Čišćenje CS „Kino“ proveli su djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Dio opreme korištene za održavanje sustava javne odvodnje nabavljen je ...

Prikupljanje i pročišćavanje otpadnih voda poboljšava se diljem EU

Europska komisija objavila je deseto izvješće o provedbi Direktive o pročišćavanju otpadnih voda. Podaci iz izvješća pokazuju općenit trend poboljšanja u prikupljanju i obradi otpadnih vod. Također, podaci pokazuju da sve države članice ne provode Direktivu jednako uspješno. Konačni cilj Komisije je postizanje nulte stope onečišćenja. Cijelu objavu Komisije kao ...

Osjetljiva područja

Osjetljiva područja su područja na kojima je zbog postizanja ciljeva kakvoće voda, prije ispuštanja pročišćenih komunalnih otpadnih voda u vodna tijela potrebno provesti viši stupanj pročišćavanja otpadnih voda od sekundarnog pročišćavanja u aglomeracijama sa ukupnim opterećenjem većim od 10.000 ES (ekvivalent stanovnika). Naprednijim postupcima pročišćavanja smanjuje se unos prvenstveno spojeva ...

Smjernice Svjetske zdravstvene organizacije

Tijekom izbijanja svake pandemije zaraznih bolesti, pa tako i ove aktualne pandemije koronavirusa, zaštita ljudskog zdravlja postaje prioritet. Kroz povijest se pokazalo da su čista pitka voda, pravilno postupanje s otpadnim vodama, dobri higijenski uvjeti i pravilno gospodarenjem otpadom ključni za suzbijanje zaraznih bolesti. Svjetska zdravstvena organizacija  (World Health Organization ...

U rujnu obilježena 144. godišnjica upravljanja vodama u Hrvatskoj

Briga o vodi kao jednom od najvažnijih prirodnih resursa, bitna je za gospodarski razvoj, ali i kvalitetu života. Početak institucionalnog upravljanja vodama seže u 1876. godinu, kad je, 07. rujna, biskup Josip Juras Strossmayer osnovao Društvo za regulaciju rijeke Vuke. Tijekom godina nastale su Hrvatske vode, a već 1891. godine ...

Utjecaj Covid-19 krize na vodoopskrbu i odvodnju

Za borbu protiv širenja korona virusa, najosnovnija obrana je pravilno pranje ruku. No ipak, voda koja je sigurna za upotrebu još uvijek nije dostupna četvrtini  populacije. Sektor vodoopskrbe brine za izvlačenje, obradu i distribuciju vode do naših kućanstava, dok sektor odvodnje prikuplja i pročišćava otpadne vode kako bismo ih sigurno ...

Potpisan sporazum o izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda u vrijednosti od 134.232.573,00 kuna

Nakon dugotrajnog procesa javne nabave gdje je još 2016.g. objavljen prvi javni natječaj koji je morao biti poništen dana 22.07.2020.g. potpisan je sporazum između Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. i zajednice ponuditelja CID SRL i ATZWANGER Spa o izgradnji Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj u vrijednosti od 134.232.573,00 ...

Izvođač radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda uveden je u posao

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda odvijat će se u idućih 35 mjeseci na lokaciji  Cuvi. Izabrani Izvršitelji izvođenja radova na izgradnji, Zajednica ponuditelja: CID s.r.l i ATZWANGER SPA., i službeno su uvedeni u posao sa datumom 24.08.2020. godine. Izvođač je formirao timove po strukama za projektiranje, a Nadzor je ...

Jeste li znali da je kolovoz mjesec kvalitete vode?

Svakoga kolovoza obilježava se važnost kvalitete vode. U ljetnim mjesecima uživamo u brojnim aktivnostima vezanim uz vodu, no jesmo li se zapitali kakva je kvaliteta vode pitke vode i kako je sačuvati? Za očuvanje što bolje kvalitete vode bitno je mnogo faktora, a jedan od važnijih je i pravilno gospodarenje ...

Spajanje oborinske vode na vakumski sustav fekalne kanalizacije opasno je i zabranjeno, uskoro kreću prijave i isključenja iz sustava

Sustav vakumske odvodnje izgrađen kroz Projekt u naseljima Borik, Bolničko naselje i Valsavie omogućava kontrolu pražnjenja vakumskih okana i Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. u svakom trenutku ima uvid u rad svakog pojedinog okna. Tijekom kišnih perioda uočen je znatno povećan dotok vode u kanalizacijski sustav  na području Borika, Bolničkog naselja ...

Rezime izvedenih radova na novoizgrađenoj kanalizacijskoj mreži

REZIME IZVEDENIH RADOVA NA NOVOIZGRAĐENOJ KANALIZACIJSKOJ MREŽI U SKLOPU EU PROJEKTA: Rezime-izvedenih-radova-na-novoizgrađenoj-kanalizacijskoj-mreži

Održana 7. konferencija za medije Projekta

U četvrtak, 18. lipnja, u Rovinju je, kako je i najavljeno, održana 7. konferencija za medije Projekta uz sudjelovanje gradonačelnika grada Rovinja – Rovigno  Marka Paliage i  direktora Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. Ognjena Pulića te predstavnike medija.  Glavna tema konferencije bila je završetak višegodišnjeg postupka javne nabave za izgradnju uređaja za ...

7. konferencija za medije projekta

U četvrtak, 18. lipnja 2020. godine, u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2, s početkom u 11 sati, održat će se sedma konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. Na konferenciji će prisutni predstavnici medija dobiti više informacija ...

Preko 200 objekata spojeno na novu kanalizacijsku mrežu

Nakon puštanja u rad nove kanalizacijske mreže Rovinjskog Sela te naselja Borik, Bolničko Naselje, Valsavie i Montepozzo vlasnici objekata se spajaju na kanalizacijsku mrežu. Do sada je spojeno više od 200 objekata, a taj je broj svakim danom sve veći. Trenutno se na tim područjima odvijaju radovi na otklanjanju manjih ...

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. u 2020.g. izdala više od 1100 odluka o priključenju

Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. je u 2020.g. donijela preko 1100 odluka o priključenju zajedno sa pripadajućim ugovorima za područje Rovinjskog Sela te naselja Borik, Bolničko Naselje, Valsavie i Montepozzo. Do sada je na novoizgrađenu kanalizacijsku mrežu priključeno preko 200 objekata sa tih područja, a taj se broj povećava iz dana u ...

Pročišćivač za otpadne vode ne rješava problem ukoliko građani nemaju osviješten i odgovoran odnos prema okolišu

  Zbog bacanja dezinfekcijskih maramica, rukavica i maskica u kanalizaciju, postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda moralo se očistiti ručno dok su stradale i pumpe! Najnoviji slučaj, o kojem izvještavaju Zagrebačke otpadne vode d.o.o., a prenose neki portali, koji se dogodio 1. svibnja u Zagrebu na Centralnom uređaju za pročišćavanje otpadnih ...

Čišćenje crpne stanice Kino

Djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. su prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja -Rovigno dana 6.5.2020. izvršili strojno čišćenje crpne stanice Kino, kako bi se osigurao ispravan rad crpki. U CS Kino smješteno je pet crpki SULZER (ABS) ukupnog kapaciteta protoka 300 l/s.Pristupilo se čišćenju crpnog zdenca te ...

Prezentacija o budućem UPOV-u i postrojenju za solarno sušenje mulja prema tehničkim zahtjevima u tenderu

Ovdje preuzmite prezentaciju o budućem UPOV-u i postrojenju za solarno sušenje mulja prema tehničkim zahtjevima u tenderu u Power point formatu:

Priključivanje korisnika na sustav javne odvodnje

Završetkom svih planiranih radova na izgradnji i rekonstrukciji sustava javne odvodnje aglomeracije Rovinj koji su financirani sredstvima Europske unije, započelo je slanje Odluka i ugovora o priključenju na novoizgrađeni kanalizacijski sustav korisnicima. Tako je do sada ukupno priključeno 414 novih potrošača u naseljima u kojima se u posljednje dvije godine ...

Ususret 50. godišnjici obilježavanja Dana planeta Zemlje 22.travnja 2020.

Dan planeta Zemlje prvi put je obilježen 22. travnja 1970. u SAD-u sa sudjelovanjem 20 milijuna ljudi što je do danas neoboren rekord sudjelovanja. Ove godine obilježava svoju 50. godišnjicu s temom Climate Action. Pandemija koronavirusa značajno je zadnjih mjeseci promijenila živote ljudi na planetu, a snimke i zapažanja znanstvenika ...

Kako pranje ruku vodom i sapunom neutralizira koronavirus i doprinosi prevenciji

Da je voda je izuzetno dragocjen prirodni resurs koji doprinosi očuvanju života na našem planetu postajemo još više svjesni ovih dana kad je na listi preporuka prevencije zaraze od koronovirusa od WHO – Svjetske zdravstvene organizacije  do stožera civilne zaštite nacionalnih vlada na prvom mjestu pranje ruku vodom i sapunom, ...

Najnovija istraživanja dodatno ukazuju na važnost vode u prevenciji širenja zaraze koronavirusom

Da je voda je izuzetno dragocjen prirodni resurs koji doprinosi očuvanju života na našem planetu postajemo još više svjesni ovih dana kad je na listi preporuka prevencije zaraze od koronavirusa od Svjetske zdravstvene organizacije WHO do stožera civilne zaštite nacionalnih vlada na prvom mjestu pranje ruku vodom i sapunom, jeftino ...

Preporuke za kućanstva i ostale zatvorene prostore

U postojećim uvjetima kad većina stanovništva boravi gotovo isključivo ili najveći dio vremena u zatvorenim, privatnim ili radnim, prostorima,  a pandemija je u Hrvatskoj još uvijek u uzlaznoj krivulji, Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova objavilo je ovaj tjedan Preporuke za kućanstva i ostale zatvorene prostore. Opće Preporuke možete pročitati ...

Svjetski dan voda

U postojećim uvjetima pandemije i izvanrednih okolnosti, zabrane održavanja skupova i slično, gotovo je ispod radara prošao ovogodišnji 22. ožujka, Svjetski dan voda. Svjetski dan voda obilježava se 22. ožujka svake godine od 1993. godine u cijelome svijetu, u cilju skretanja pozornosti na važnost pitke vode te kako bi promovirali održivo ...

Odluka grada Rovinja o mjerama sprečavanja širenja epidemije COVID-19

Na temelju preporuke Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije i Zaključaka Stožera civilne zaštite Istarske županije od 10. ožujka 2020. godine o mjerama koje je potrebno poduzeti u svrhu sprečavanja širenja epidemije bolesti koronavirusa COVID-19 u  Istri, kao i zaključaka  Stožera civilne zaštite  Grada Rovinja-Rovigno od 11. ožujka 2020. godine, ...

Održana 6. konferencija za medije Projekta

U petak, 14. veljače, u Rovinju je održana konferencija za medije projekta „Prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“ s ciljem informiranja o postignutim rezultatima tijekom tri godine dosadašnje provedbe projekta te planovima za 2020. godinu. Na konferenciji su sudjelovali direktor Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. Ognjen ...

6. konferencija za medije projekta

U petak, 14. veljače 2020. godine, u Sali za sastanke na prvome katu gradske palače, Matteottijev trg 2, s početkom u 10 sati, održat će se šesta konferencija za medije „Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj“. Na konferenciji će govoriti gradonačelnik grada Rovinja – Rovigno ...

Obavijest građanima naselja Rovinjsko Selo, Borik, Valsavie i Bolničkog naselja o načinu postupanja u postupku priključenja na sustav javne kanalizacije koji je u tijeku

Izgradnja vakuumske kanalizacije u Bolničkom naselju, Boriku i Valsavie

U tijeku je izvedba priključenja na vakuumsku kanalizaciju u bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Prim. dr. Martin Horvat“. Stanovnici Bolničkog naselja, Borika i naselja Valsavie u narednim će danima dobiti na kućnu adresu obavijest o mogućnosti i obvezi priključenja svojih objekata na postavljena vakuumska okna, odnosno na sustav vakuumske kanalizacije. ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu prosincu 2019. godine

U mjesecu prosincu 2019. godine nastavljeno je izvođenje preostalih ugovorenih radova na gradilištu  Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo. U  izvještavanom periodu bilo je angažirano ukupno 40 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, strojare i vozače, a radilo je i 5 strojeva, 8 kamiona i vozila gradilišta , 3 ...

Stanje i napredak radova na gradilištima Projekta u mjesecu studenom 2019. godine

U mjesecu studenom 2019. godine nastavljeno je izvođenje dodatno ugovorenih radova na gradilištu  Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo. Izvodili su se i radovi na ispitivanju i puštanju u pogon vakuumske kanalizacije u Boriku i Bolničkom naselju. U  izvještavanom periodu bilo je angažirano ukupno 80 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, ...

Javno otvaranje ponuda za nabavu

Danas je održano javno otvaranje ponuda za nabavu “Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda i postrojenja za solarno sušenje mulja aglomeracije Rovinj ” (NVV1/2018) u Velikoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Grada Rovinja-Rovigno.

Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. održala je posjet gradilištu u subotu 23. studenog u Boriku i Bolničkog naselju

Odvodnja Rovinj-Rovigno nastavlja informirati stanovnike aglomeracije Rovinj u sklopu Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području aglomeracije Rovinj. Nakon što je prošlu subotu organiziran posjet gradilištu u Rovinjskom Selu, ovu subotu, 23. studenog, posjet gradilištu u formatu „Ured na gradilištu“ održan je Ulici Matije Vlačića Ilirika br.1., ispred ...

Najava događanja – Ured na gradilištu

U subotu 23. studenog Odvodnja Rovinj –Rovigno d.o.o. informira stanovnike Borika i Bolničkog naselja u „UREDU NA GRADILIŠTU“ u Ulici Matije Vlačića Ilirika br.1. Nakon što je prošlog tjedna „Ured na gradilištu“ bio postavljen u Rovinjskom Selu, ovaj tjedan Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. organizira Ured za stanovnike Borika i Bolničkog naselja. ...

Odvodnja Rovinj Rovigno d.o.o. u subotu 16. studenog još jednom je odgovarala na upite građana u „Uredu na gradilištu“ u Rovinjskom Selu

„Ured na gradilištu“ ponovno je bio otvoren za sve građane aglomeracije Rovinj u Rovinjskom Selu u subotu 16. studenog. Predstavnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.i predstavnici izvođača radova GP KRK d.d. bili su na raspolaganju građanima za sva pitanja i informacije. Za građane su bili pripremljeni informativni i promotivni materijali putem kojih ...

Intervencije zbog većih i dugotrajnih oborina

Dežurne službe Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o. pratile su situaciju na terenu vezano za pogoršane vremenske uvijete. Na Rovinjskom području nije bilo većih intervencija osim uobičajenog pojačanog čišćenja oborinske odvodnje zbog većih i dugotrajnih oborina. Na poziv vatrogasaca izašli smo na veću intervenciju na Istarski ipsilon odmorište Bale gdje smo zajedno sa ...

Odvodnja Rovinj –Rovigno d.o.o. organizira „URED NA GRADILIŠTU“ u Rovinjskom Selu 16. studenog

„Ured na gradilištu“ inovativni je format organiziranog posjeta gradilištima Projekta i komunikacije sa stanovnicima aglomeracije Rovinj koji se provodi već drugu godinu Na postavljenom štandu, na lokaciji gradilišta Projekta prikupljanja, odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Rovinj, u Rovinjskom Selu, građani će moći dobiti informacije kroz pripremljene informativne materijale, ali ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu listopadu 2019. godine

U mjesecu listopadu 2019. godine nastavljeno je izvođenje dodatno ugovorenih radova na gradilištu  Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo kao i radovi na ispitivanju i puštanju u pogon vakuumske kanalizacije u Boriku i Bolničkom naselju.  Radovi su se izvodili nešto pojačanim intenzitetom, u odnosu na  mjesec rujan. U  izvještavanom periodu bilo je ...

Održane radionice za niže razrede osnovnih škola

U petak 25. listopada 2019. u Osnovnoj školi Vladimira Nazora te u Osnovnoj školi Jurja Dobrile u Rovinju održano je mini predstavljanje koje je osmišljeno kao interaktivna radionica za djecu mlađeg osnovnoškolskog uzrasta. Radionice je provela Odvodnja Rovinj-Rovigno d.o.o. u suradnji sa Službom za odnose s javnošću Hrvatskih voda. Kroz ...

Održavanje interaktivnih radionica za učenike nižih razreda osnovnih škola

U petak, 25. listopada, u dvije osnovne škole provest će se interaktivne radionice za učenike 2. i 3. razreda. Radionice zajedno provode predstavnici Odvodnje Rovinj-Rovigno i Službe za odnose s javnošću Hrvatskih voda. Program traje 45 minuta, a metodološki je podijeljen na interaktivni dijalog i ppt prezentaciju s pretežno slikovnim ...

Stanje i napredak radova na gradilištima projekta u mjesecu rujnu 2019. godine

U mjesecu rujnu 2019. godine nastavljeno je izvođenje dodatnih radova na najvećem i jedinom još uvijek otvorenom gradilištu Projekta – Sanitarni kolektor Rovinjsko Selo. U  izvještavanom periodu bilo je angažirano ukupno 55 osoba, uključujući inženjere gradilišta, poslovođe, voditelje radova, građevinske radnike, montere, strojare i vozače, a radilo je i 12 ...

Prikaz napretka radova

Rovinjsko Selo – prikaz nastavka radova tijekom ovog tjedna u dijelovima ulica Velebić, Put za Gumilu i Sv. Antona. Kolektor K-1.5.- radovi u predjelu Velebić Kolektor K-1.5.- radovi u predjelu Velebić Radovi na iskopu – kolektor K-1.5.3 u Rovinjskom Selu Kolektor K-1.6.4.a – ulica Velebić u Rovinjskom Selu Radovi na ...

Nastavak radova u Rovinjskom Selu nakon turističke sezone

Nakon turističke sezone nastavili su se izvoditi radovi u preostalim dijelovima kolektora u Rovinjskom Selu. Od ukupno 1.676 m preostalih za izvesti do kraja 2019. godine, tijekom rujna, nakon turističke sezone  izvedeno je 350 m. Radovi su se izvodili u sljedećim ulicama i kolektorima : Krupulini, Velebić, Rovinjska ulica,  Rudelići, ...