Nastavljaju se radovi na UPOV-u Cuvi i na povratnom tlačnom cjevovodu

Nakon pauze za blagdane, dana 10.01.2022.g. nastavili su se radovi na lokaciji UPOV-a Cuvi te na dvije lokacije na kojima se gradi povratni tlačni cjevovod.

Na samoj lokaciji UPOV-a Cuvi u tijeku su zemljani radovi na iskopima budućih bioloških bazena, geodetski radovi iskolčavanja objekata te rušenje stare upravne zgrade.

Iskopi povratnog tlačnog cjevovoda nastavljeni su u ulici Prve istarske brigade, te od uvale Cuvi prema Vilas Rubinu. Do kraja tjedna u planu je 38% izvedenosti povratnog voda.