Na UPOV-u Cuvi započinje ugradnja membrana – „srca“ postrojenja

Membrane za pročišćavanje otpadne vode danas su dovezene na lokaciju UPOV-a Cuvi u kontroliranoj atmosferi, zaštićene glicerolom, u kamionima hladnjačama, čija se temperatura održavala u intervalu od 5-35 ℃. Membrane su u kutijama iskrcane na plato bioloških bazena te će se danas započeti sa ugradnjom u prvu membransku komoru od ukupno tri koje su predviđene za cijelo postrojenje. Tijekom ovog tjedna planira se ugradnja svih membrana u komore napunjene vodom te doziranje natrij hipoklorita u svrhu sprječavanja nakupljanja bioloških nečistoća.

Tip membranske filtracije je ultrafiltracijski (prosječna veličina pore je ≤ 0,04 mikrona) sa cjevastim membranama. Sve membranske komore su istovjetne i funkcioniraju neovisno jedna o drugoj.