Na UPOV-u Cuvi započelo asfaltiranje prometnica

Tijekom ovoga tjedna na UPOV-u Cuvi započelo se sa postavljanjem prvog sloja asfalta na prometnicama od objekta biološkog tretmana do objekta mehaničkog predtretmana.

Istovremeno, izvode se radovi zatrpavanja rova elektro instalacija i strojni iskopi za prometnice od garaže do mehaničkog predtretmana. Ispred upravne zgrade izvode se rubnjaci, a ispred biološkog tretmana izvedeni su opločnici. U tijeku je montaža lijevano – željeznih poklopaca na prometnici.

Prva faza pokusnoga rada je pri kraju te su u tijeku analize pročišćene otpadne vode.