Na novom UPOV-u  Cuvi započelo se sa 3. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda

Nakon mokrih probi membranskih modula, puštena je u pogon jedna linija biološkog modula, te se putem membrana dobiva pročišćena otpadna voda na izlazu iz Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-a Cuvi. Pokusni rad Postrojenja i puštanje u pogon sve tri linije biološkog modula odvijat će se do kraja 2023. godine.

Također, u periodu od 20.02.-24.02.2023.g. izvedena je izrada industrijskog kvarcnog poda ispred kontrolne stanice i mehaničkog predtretmana, te izrada betonske galanterije – rubnjaka. Ispred garaže za teretna vozila izvodili su se iskopi za izmještanje postojećih elektro instalacija.

Na zgradi egalizacije i obrade mulja, te na zgradi biološkog tretmana u tijeku je izrada fasade – ETICS sustava, a oko samog objekta biološkog tretmana se izvode pripreme za asfaltiranje.