Kako napreduje izgradnja Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda aglomeracije Rovinj?

Složen proces izgradnje Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda planiranog u okviru našeg projekta na lokaciji Cuvi, predviđen je u trajanju od 35 mjeseci, a sastoji se od: Projektiranja, ishođenja dozvola, građenja, testova prije i pri puštanju u rad (22 mjeseca); Testova po dovršetku uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o Preuzimanju (12 mjeseci); Izdavanja Potvrde o preuzimanju i izrade izvješća o završetku (1 mjesec).

Trenutno se faza projektiranja privodi kraju, analiziraju se predložena projektna rješenja, nakon čeka slijedi ishodovanje potrebnih dozvola. Zbog epidemiološke situacije sa COVID-19 tjedne koordinacije između Izvođača, Nadzornih inženjera i Odvodnje Rovinj-Rovigno odvijaju se putem video konferencije.