Izvođač radova na izgradnji postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda uveden je u posao

Izgradnja postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda odvijat će se u idućih 35 mjeseci na lokaciji  Cuvi. Izabrani Izvršitelji izvođenja radova na izgradnji, Zajednica ponuditelja: CID s.r.l i ATZWANGER SPA., i službeno su uvedeni u posao sa datumom 24.08.2020. godine. Izvođač je formirao timove po strukama za projektiranje, a Nadzor je formirao timove za pregled, kontrolu i potvrdu istih projekata.

Od 24.08.2020. počinju teći rokovi.  Rok završetka radova je 35 mjeseci, od čega su međurokovi kako slijedi:

  • Projektiranje, ishođenje dozvola, građenje, testovi prije i pri puštanju u rad – 22 mjeseca;
  • Testovi po dovršetku uključujući pokusni rad i izdavanje Potvrde o Preuzimanju – 12 mjeseci;
  • Izdavanje Potvrde o preuzimanju i izrada izvješća o završetku – 1 mjesec.

Nakon navedenih rokova slijedi Razdoblje odgovornosti za nedostatke u trajanju od 24 mjeseca od dana izdavanja Potvrde o preuzimanju.