Dovršeni su radovi na izgradnji vakuumske kanalizacije u Boriku

U subotu,15. lipnja, okončani su radovi na asfaltiranju prometnica u Boriku. Građani napokon mogu,  kao i prije početka radova,  nesmetano do svojih kuća, i gosti do svojih apartmana i plaža. Sljedećih nekoliko dana Odvodnja Rovinj – Rovigno d.o.o. nastojat će radove u Boriku usmjeriti na uređenje nogostupa i zelenih površina koje su se koristile za prolaz mehanizacije i pomoćnih puteva za prilaz građana kućama. Asfalteri od utorka sele u Rovinjsko Selo gdje će se do kraja mjeseca asfaltirati sve prometnice na kojima se kopalo.
Zahvaljujemo svim građanima na strpljenju.