Djelatnici Odvodnje Rovinj Rovigno d.o.o uspješno završili „Edukaciju za tehničko osoblje na UPOV-u”, položili ispit i stekli certifikate

Djelatnici Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o., Danijel Poropat i Sanja Bokun,  sudjelovali su na tečaju „Edukacija za tehničko osoblje na UPOV-u” u trajanju od 30 dana,  u periodu od rujna 2017. godine do veljače 2018. godine. Tečaj se održavao u prostorijama Zagrebačkih otpadnih voda d.o.o. u Zagrebu u organizaciji Centra za obrazovanje djelatnika vodno-komunalnog gospodarstva (TCC Danubius EEIG), a u sklopu tečaja sudionici su svaki mjesec imali stručne posjete uređajima za pročišćavanje otpadnih voda, gdje su imali priliku upoznati funkcioniranje različitih tehnologija pročišćavanja otpadnih voda, kao i učiti iz primjera dobre prakse. Organizacijski partneri ove edukacije su Hrvatske Vode, Njemačko vodno partnerstvo (GWP) i DWA. Tečaj su vodili certificirani TCC Danubius treneri iz Hrvatske i Njemačke, a polaznici su stjecali  posebna znanja i kompetencije iz:

 • Procesa tehnologija za obradu otpadnih voda (fizički, biološki, kemijski)
 • Upravljanja i praćenja rada
 • Postupaka kada je UPOV u režimu nestandardnog rada i mjere ublažavanja te situacije
 • Radova u laboratoriju i dokumentiranja procesa
 • Održavanja komponenti uređaja
 • Organizacije operativnih zadataka i postupaka
 • Zdravlja i sigurnosti na radu
 • Kontrole troškova
 • Alata i metoda za upravljanje
 • Pravne regulative vezane uz uporabnu dozvolu i rad UPOVa
 • Upravljanja ljudskim resursima i stručnog usavršavanja

Opći cilj TCC-a Danubius je poboljšati standarde zaštite okoliša za vodni sektor u dunavskoj regiji, te kroz funkcioniranje centra za obrazovanje i stručno usavršavanje unaprijediti stručno osposobljavanje i osigurati kvalificirano osoblje za poduzeća/komunalna društva u sektoru vodoopskrbe i odvodnje u dunavskoj regiji sa specifičnim znanjima i iskustvima za upravljanje građevinama vodoopskrbe i odvodnje. Sudjelovanjem djelatnika Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. na ovom tečaju, te polaganjem završnog ispita, omogućeno im je kvalitetno predzanje za svoj budući posao na Uređaju za pročišćavanje otpadnih voda.

Danijel Poropat – certifikat

Sanja Bokun – certifikat

 Na fotografijama : Djelatnici Odvodnje Rovinj- Rovigno d.o.o., Danijel Poropat i Sanja Bokun sa TCC Danubius direktoricom Heike Burghard