Čišćenje crpne stanice „Kino“

Dana 26. studenog 2020. izvršeno je strojno čišćenje crpne stanice „Kino“ prema redovnom planu održavanja objekata sustava javne odvodnje Grada Rovinja-Rovingo kako bi se osigurao ispravan rad crpki i ostale opreme. Čišćenje CS „Kino“ proveli su djelatnici Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o.

Dio opreme korištene za održavanje sustava javne odvodnje nabavljen je u sklopu ovog projekta. Kao dio projekta, u sklopu Aktivnosti 2. Izgradnja i rekonstrukcija sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Rovinj, provedena je i rekonstrukcija Crpne stanice „Kino“.