AKCIJSKI PLAN EU-a: „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla“ i Zeleni tjedan EU

Europska komisija jučer je donijela akcijski plan „Prema postizanju nulte stope onečišćenja zraka, vode i tla“. Akcijski plan je dio Europskog zelenog plana (Green deal).

U akcijskom planu su izneseni neki od glavnih ciljeva smanjenja onečišćenja do 2030. godine, a konačni cilj je usmjeravanje EU prema cilju za 2050. godinu – zdravi planet za zdrave ljude.

Istaknuti glavni ciljevi akcijskog plana su:

  • poboljšanja kvalitete zraka radi smanjenja broja slučajeva preuranjene smrti uzrokovanih onečišćenjem zraka za 55 %,
  • poboljšanja kvalitete vode smanjenjem količina otpada, plastičnog otpada u moru (za 50 %) i mikroplastike koja se ispušta u okoliš (za 30 %),
  • poboljšanja kvalitete tla smanjenjem gubitka hranjivih tvari i upotrebe kemijskih pesticida za 50 %,
  • smanjenja broja ekosustava s ugroženom bioraznolikošću zbog onečišćenja zraka za 25 %,
  • smanjenja broja osoba kronično izloženih buci iz prometa za 30 % i
  • znatnog smanjenja proizvodnje otpada i preostalog komunalnog otpada za 50 %.

Više o akcijskom planu pronađite na:

https://ec.europa.eu/croatia/news/european_green_deal_commission_aims_for_zero_pollution_in_air_water_and_soil_hr

Akcijski plan glavna je tema Zelenog tjedna EU ove godine. Zeleni tjedan donosi niz događaja namijenjenih svim uzrastima. Događaji u sklopu zelenog tjedna održavati će se u razdoblju od 03. svibnja do 13. lipnja. 2021. Glavne teme i raspored događaja pronađite na sljedećoj mrežnoj stranici: https://www.eugreenweek.eu/hr