Na novom UPOV-u  Cuvi započelo se sa 3. stupnjem pročišćavanja otpadnih voda

Category : Novosti

Nakon mokrih probi membranskih modula, puštena je u pogon jedna linija biološkog modula, te se putem membrana dobiva pročišćena otpadna voda na izlazu iz Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV-a Cuvi. Pokusni rad Postrojenja i puštanje u pogon sve tri linije biološkog modula odvijat će se do kraja 2023. godine.

Također, u periodu od 20.02.-24.02.2023.g. izvedena je izrada industrijskog kvarcnog poda ispred kontrolne stanice i mehaničkog predtretmana, te izrada betonske galanterije – rubnjaka. Ispred garaže za teretna vozila izvodili su se iskopi za izmještanje postojećih elektro instalacija.

Na zgradi egalizacije i obrade mulja, te na zgradi biološkog tretmana u tijeku je izrada fasade – ETICS sustava, a oko samog objekta biološkog tretmana se izvode pripreme za asfaltiranje.


UPOV Cuvi i postrojenje za solarno sušenje mulja – radovi u tijeku

Category : Novosti

U periodu od 13.-17.02.2023.g. na UPOV-u Cuvi dovršavala se izrada fasade – ETICS sustav i limarski radovi na objektu mehaničkog predtretmana. Na garaži za teretna vozila pripremala se podloga i izrađivao epoksi pod unutar samog objekta dok se ispred garaže montirala armatura, te izvela dobava, ugradnja i njega betona – industrijski kvarcni pod. Na zgradama biologije i egalizacije u tijeku je izrada fasade – ETICS sustav i priprema podloge za izradu epoksi poda. Ispred kontrolne sobe izvodila se montaža armature za armirano betonsku ploču  – izrada industrijskog kvarcnog poda. U okolišu se postavlja betonska galanterija – rubnjaci i priprema podloga za asfalt.

Također u tijeku su mokre probe i testiranje rada membranskih modula.

Na postrojenju za solarno sušenje mulja u tijeku je montaža konstrukcije i priprema podloge za temeljnu ploču.


UPOV Cuvi posjetili studenti 3. godine Znanosti o moru sa profesorom

Category : Novosti

Dana 23.01.2023.g. Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Cuvi, posjetili su studenti treće godine fakulteta Znanosti o moru iz Pule sa profesorom Paolom Paliagom u sklopu kolegija Sanitarna kontrola mora.

Nakon uvodne riječi direktora Odvodnje Rovinj  – Rovigno d.o.o. Ognjena Pulića, studenti su pogledali dokumentarni  film o izvedenim radovima koji se financiraju u sklopu EU projekta na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama, te radovima na  samom UPOV-u i Postrojenju za solarno sušenje mulja. Obilazak gradilišta po objektima vodila je djelatnica Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o., Sanja Ivančević, a studenti su, osim opisa načina rada postrojenja, na licu mjesta mogli vidjeti sam proces pročišćavanja u biološkom bazenu, jer je na UPOV-u Cuvi upravo u tijeku 1. faza probnog rada jedne linije biološkog tretmana.

Vrijednost ugovora za izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda  na lokaciji Cuvi čija se izgradnja približava kraju iznosi 134.232.573,00 HRK, dok je ukupna vrijednost EU projekta  258.934.549,94 HRK, od čega 180.339.055,48 HRK čine nepovratna sredstva financirana od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda.


UPOV Cuvi – u tijeku je pokusni rad biološkog modula, u upravnoj zgradi montira se namještaj i uređuje laboratorij

Category : Novosti

Tijekom ovoga tjedna u upravnoj zgradi montirao se namještaj za urede, arhivu te se započelo sa montažom opreme za budući laboratorij. Na zgradi mehaničkog predtretmana izvode se radovi na fasadi te montaža mosne dizalice za održavanje linija mehaničkog predtretmana. Ispred garaže za teretna vozila započelo je uređenje platoa nakon završenih iskopa za oborinsku odvodnju.

Također, trenutno se ispituju parametri otpadne vode nakon što se pustila u pogon jedna linija biološkog modela.


Radovi na UPOV-u Cuvi

Category : Novosti

U posljednjem tjednu 2022.godine radovi na UPOV-u Cuvi odvijali su se prema dinamičkom planu.

Na zgradi egalizacije i obrade mulja ugrađivala se oprema, te su se izvodili bravarski radovi i radovi na krovu. U okviru zgrade biološkog tretmana ugrađivale su se INOX cijevi za ispust pročišćene vode. Pored objekta mehaničkog predtretmana ugradili su se „scrubberi“ za pročišćavanje zraka, a okolo svih objekata postrojenja u tijeku je uređivanje internih prometnica i okoliša parcele.

Prva faza pokusnog rada postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda je u tijeku te se izvode suhe probe ugrađene opreme.


UPOV Cuvi i postrojenje za solarno sušenje mulja

Category : Novosti

Tijekom perioda od 12.12.-16.12.2022.g. na UPOV-u Cuvi izvodili su se radovi na nekoliko lokacija :

Mehanički predtretman – istraživanje kvalitete otpadne vode na ulazu u sklopu pokusnog rada.

Egalizacija i obrada mulja– ugradnja opreme i cjevovoda dehidracije, opreme i cjevovoda za stabilizaciju mulja, te testovi motora i signala u sklopu pokusnoga rada.

Upravna zgrada – montaža ventilirane fasade, keramičarki radovi i ugradnja parketa.

Biološki tretman – radovi na krovu – vuna i TPO folija.

Također, postavljale su se cijevi u okolišu i zatrpavao rov.

Na Postrojenju za solarno sušenje mulja na lokaciji Lokva Vidotto u tijeku su betonski radovi na temeljima postrojenja.


UPOV Cuvi posjetili direktor i inženjeri krčke vodoopskrbe i odvodnje

Category : Novosti

Dana 08.11.2022. godine Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda – UPOV Cuvi, posjetili su direktor Ponikve voda d.o.o. iz Krka g. Neven Hržić skupa s inženjerima i rukovoditeljima društva, te bivši umirovljeni direktor i poznati hrvatski stručnjak za vodno gospodarstvo g. Ivica Plišić.

Nakon uvodnog dokumentarnog filma o izvedenim radovima koji se financiraju u sklopu EU projekta na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama, te aktualnim radovima na samom UPOV-u i postrojenju za solarno sušenje mulja, kao i kratkog filma o membranskoj tehnologiji, posjetitelji su u društvu direktora Odvodnje Rovinj – Rovigno d.o.o. Ognjena Pulića i djelatnika, te predstavnika Izvođača radova i nadzornog inženjera obišli aktualno gradilište UPOV-a.

Za sve upite o načinu rada postrojenja i membranskoj tehnologiji na raspolaganju je bio tehnolog, predstavnik Izvođača radova iz tvrtke CID s.r.l. iz Italije Stefano Micheletto. Posjetitelji su također imali jedinstvenu priliku vidjeti ugradnju membrana u membranske komore, koja je trenutačno u tijeku na UPOV-u, te direktno od predstavnika proizvođača membrana tvrtke SUEZ g. Alessia Galletti dobiti sve informacije vezane uz njihovu ugradnju, karakteristike i način funkcioniranja.

Vrijednost ugovora za izgradnju Postrojenja za pročišćavanje otpadnih voda na lokaciji Cuvi, čija se izgradnja približava kraju, iznosi 134.232.573,00 HRK, dok je ukupna vrijednost EU projekta 258.934.549,94 HRK, od čega 180.339.055,48 HRK čine nepovratna sredstva financirana od strane Europske unije iz Kohezijskog fonda.


Na UPOV-u Cuvi započinje ugradnja membrana – „srca“ postrojenja

Category : Novosti

Membrane za pročišćavanje otpadne vode danas su dovezene na lokaciju UPOV-a Cuvi u kontroliranoj atmosferi, zaštićene glicerolom, u kamionima hladnjačama, čija se temperatura održavala u intervalu od 5-35 ℃. Membrane su u kutijama iskrcane na plato bioloških bazena te će se danas započeti sa ugradnjom u prvu membransku komoru od ukupno tri koje su predviđene za cijelo postrojenje. Tijekom ovog tjedna planira se ugradnja svih membrana u komore napunjene vodom te doziranje natrij hipoklorita u svrhu sprječavanja nakupljanja bioloških nečistoća.

Tip membranske filtracije je ultrafiltracijski (prosječna veličina pore je ≤ 0,04 mikrona) sa cjevastim membranama. Sve membranske komore su istovjetne i funkcioniraju neovisno jedna o drugoj.


Montaža fasade na garaži približava se kraju, na upravnoj zgradi se postavljaju keramičke pločice

Category : Novosti

U posljednja dva tjedna na Postrojenju za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi izvodili su se radovi na svim objektima. Na garaži za specijalizirana teretna vozila montirala se ventilirana fasada čiji se završetak očekuje do kraja tjedna, te su se izvodili radovi na elektroinstalacijama.

Na objektu mehaničkog predtretmana u tijeku je postava prozora te elektroinstalacija, dok se na upravnoj zgradi izrađuju unutarnji pregradni zidovi, postavljaju keramičke pločice, strojarske instalacije i ventilacija. Na egalizacijskim bazenima postavljala se unutarnja hidroizolacija, a u dijelu za obradu mulja izrađivali su se armirano betonski zidovi i krovna ploča. Na kontrolnoj sobi izrađivala se ventilirana fasada. U zgradi biološkog tretmana u tijeku je postava cijevi i elektroinstalacija u prostoru tehničke sobe.


UPOV Cuvi posjetili učenici i profesori strukovne škole „Eugena Kumičića“ Rovinj

Category : Novosti

Dana 25.10.2022.g. su u vodstvu profesora Dubravke Crismanich i Đanija Božac, Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda Cuvi posjetili učenici 2. i 3. razreda Strukovne škole „Eugena Kumičića“ iz Rovinja.

Nakon odgledanog videa o izvedenim radovima koji se financiraju u sklopu EU projekta na kanalizacijskoj mreži i crpnim stanicama, te aktualnim radovima na samom UPOV-u i postrojenju za solarno sušenje mulja, kao i o MBR tehnologiji, učenici su sa profesorima obišli gradilište UPOV-a Cuvi.

O tijeku otpadne vode, te tehnologiji pročišćavanja, ponovnog korištenja pročišćene vode te solarnom sušenju mulja kao nusprodukta pročišćavanja, govorio je predstavnik Izvođača radova Branko Potočnik iz tvrtke CID d.o.o., čistilne naprave Kopar, dok je za sve upite vezane uz građevinske radove koji se trenutno izvode na raspolaganju bio direktor Odvodnje Rovinj-Rovigno d.o.o., Ognjen Pulić.